Tarcza branżowa – pomoc dla przedsiębiorców

Na czym polega tarcza branżowa?

Przedsiębiorcy, którzy od 15 grudnia 2021 roku funkcjonują w oparciu o nowe zasady bezpieczeństwa z tytułu tarczy branżowej otrzymują:

• zwolnienie ze składki ZUS,

• wypłatę postojowego oraz dotacji dla mikro i małych firm

20 grudnia Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wsparcia dla uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych przez pandemię. Już od 1 stycznia przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dotację . Natomiast o postojowe oraz zwolnienie z ZUS ubiegać można się od 17 stycznia.

Kogo dotyczy pomoc z tarczy branżowej?

Nowy pakiet pomocy dotyczy następujących branż zajmujących się:

  • przygotowywaniem i podawaniem napojów – PKD 56.30.Z;
  • pokojami zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni – PKD 93.29.A;
  • pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z.

Przedsiębiorcy, którzy 31 marca 2021 r. prowadzili przeważającą działalność gospodarczą. Była ona zgodna z jednym z wyżej wymienionych kodów PKD, mogą składać wnioski o: 

  • świadczenie postojowe o kwocie równej 2080 zł – gdy wykażą spadek przychodu w jednym z dwóch miesięcy, które poprzedzały miesiąc złożenia wniosku w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40 proc. do okresu porównawczego;
  • pojedyncze dofinansowanie przeznaczone na bieżące koszty prowadzenia działalności gospodarczej o maksymalnej kwocie 5000 zł – jeśli przychód uzyskany w grudniu 2021 r. był niższy z powodu pandemii, co najmniej o 40 proc. od poprzedniego przychodu w okresie porównawczym;
  • zwolnienia z opłaty ZUS za miesiąc grudzień 2021 r. – tylko gdy przychód w jednym z dwóch miesięcy występujących przed złożeniem wniosku z powodu pandemii, spadł o co najmniej o 40 proc. od okresu porównawczego.

Do kiedy należy złożyć wniosek o pomoc z tarczy branżowej ?

Złożenie wniosku o przyznanie zwolnienia ze składki ZUS będzie możliwe od 17 stycznia do 28 lutego 2022 r. Jeśli chodzi o dotacje, termin składania wniosków to 1 stycznia – 15 kwietnia 2022 r.

Termin złożenia wniosku o przyznanie postojowego rozpocznie się 17 stycznia 2022 r. Nie podano daty końcowej, ponieważ ten wniosek nie jest ograniczony terminem. 

Gdzie złożyć wniosek o pomoc z tarczy branżowej?

Wniosek dotyczący zwolnienia z płatności składki ZUS oraz chęci ubiegania się o  postojowe należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Co z wnioskiem dotyczącym przyznania dotacji? Należy go złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego dla siedziby prowadzenia działalności gospodarczej za pomocą formularza elektronicznego na portalu Praca.gov.pl.