Tag Archives: przychód

No Image Found

Koszty uzyskania przychodów w firmie

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wieloma obowiązkami, a także prawami. W zależności od formy rozliczania podatku dochodowego...

No Image Found

Dochód a przychód – różnice

Pojęcia dochód i przychód często używa się zamiennie jako synonimy. Jest to jednak wielki błąd, ponieważ z biznesowego punktu widzenia pojęc...