Tag Archives: dodatek za staż pracy

No Image Found

Dodatek stażowy – jak wyliczyć?

Po przepracowaniu określonego czasu pracownikom budżetowym należy się dodatek do wypłaty za wysługę lat. Pozostali pracodawcy nie muszą wypła...