Spraw by Twoje faktury były wyjątkowe.

W firmie Varico wierzymy, że praca z oprogramowaniem biznesowym może sprawiać ludziom radość i uprzyjemniać im życie zawodowe. Obserwując od lat naszych Klientów przy pracy zauważyliśmy, że jako odbiorcy faktur mają z nimi co najmniej pięć problemów.

Niezapłaconą fakturę trzeba zapłacić, prawie każdą zaksięgować, niektóre faktury wymagają skanowania. Jeśli jesteśmy firmą handlową, towary zawarte na fakturze powinniśmy móc wpisać do naszego magazynu. Ostatni temat to identyfikacja faktury w systemie obiegu dokumentów (jeśli taki posiadamy).

Wszystkie te problemy wymagają czasu i dokładności, gdyż pomyłki przy przepisywaniu danych są bardzo kosztowne. Poświęciliśmy tym zagadnieniom ostatnie dwa lata naszej pracy m.in. testując różne rozwiązania do skanowania faktur i ich dalszego zautomatyzowanego przetwarzania (OCR). Pomimo tego, że takie systemy są bardzo zaawansowane nasi Klienci nie byli z nich w 100% zadowoleni. Konieczność ręcznego skanowania dokumentów, stosunkowo kosztownego przetwarzania tekstów faktur na dane, a nade wszystko niezbędne końcowe sprawdzenie czy wszystko zostało prawidłowo przetworzone powodują, że wdrożeń takich systemów jest nadal zbyt mało.

Śledząc współczesne trendy widać wyraźnie wzrost znaczenia mobilności i roli smartfonów w biznesie. Od 2013 roku obowiązuje w Polsce standard Związku Banków Polskich dotyczący płatności za pomocą tak zwanych kodów dwuwymiarowych (kody 2D lub QRKody). Obecnie już dziesięć banków obsługujących dwie trzecie naszego rynku stosuje ten sposób płatności w swoich aplikacjach komórkowych. Opierając się właśnie na tym powszechnie przyjętym i coraz szerzej używanym rozwiązaniu opracowaliśmy system PrzyjaznaFaktura.

Wkrótce na pierwszych fakturach pojawi się przyjazny „ludzik” będący symbolem przyjaznej faktury, którą będzie można automatycznie opłacić swoim smartfonem. W kolejnych miesiącach PrzyjaznaFaktura oznaczać będzie także szybkie księgowanie i pobranie wersji elektronicznej faktury w formacie PDF, a także wczytywanie towarów do magazynu oraz identyfikację w obiegu dokumentów. Zachęcamy do użycia marki PrzyjaznaFaktura na swoich fakturach od pierwszych dni, w których pojawi się ona w programie Obsługa Sprzedaży ObSp aby podnieść komfort swoich Klientów.