SLIM VAT 3 od 2023 r.

slim vat 3

Znasz Slim Vat 1 i Slim Vat 2? Czego dotyczy projekt nowelizacji ustawy VAT — SLIM VAT 3 i kilku innych ustaw? Projekt ten został przygotowany na początku sierpnia przez Ministra Finansów. Zmiany nowelizacji mają przynieść korzyść dla przedsiębiorców. Na czym polega projekt Slim VAT 3? Przeczytasz o tym w artykule.

Co to jest SLIM VAT 3?

Jest to pakiet różnych przepisów, które w teorii mają uprościć rozliczenie VAT. W obrocie prawnym pojawiała się już taka nazwa. Mowa tutaj o SLIM VAT 1 (styczeń 2021 r.) i SLIM VAT 2 (październik 2021 r.). Aktualnie czekamy na trzecią odsłonę tego pakietu przepisów. Geneza nazwy pochodzi od „Simple Local And Modern VAT” — czyli w skrócie SLIM VAT.

Zmiany, które oferuje kolejna nowelizacja wynika również z racji wyroku TSUE (Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej), który nakazał Polsce nadanie ewolucji w ustalaniu sankcji VAT. Trybunał w powołanym wyroku uznał, że przepisy prawa unijnego stoją na przeszkodzie stosowania obowiązujących w Polsce rozwiązań w zakresie 20% sankcji.

Najważniejsze zmiany od 2023 r.

Slim VAT 3 ma w teorii być kolejną modyfikacją przepisów dotyczącą podatku VAT. Jego zadanie to uproszczenie, ułatwienie i usystematyzowanie stosowania przepisów. Dodatkowo to wszystko ma opierać się o wymagania, które zgłaszają podatnicy.

Od kiedy SLIM VAT 3?

Data wejścia w życie nowego pakietu ustaw jest proponowana na 1 stycznia 2023 r. Pamiętajmy jednak, że tylko część z tego pakietu będzie obowiązywać od początku nowego roku — druga część będzie mieć moc prawną dopiero od (planowo) 1 kwietnia 2023 r.

Zmiany SLIM VAT 3

Przedsiębiorcy otrzymają możliwość zapłaty z tego rachunku kolejnych zobowiązań podatkowych. Należą do nich:

 • opłata od tzw. małpek,
 • podatek od wydobycia niektórych kopalin,
 • zryczałtowany podatek od wartości sprzedanej produkcji,
 • podatek tonażowy,
 • opłata od tzw. podatku cukrowego,
 • podatek od sprzedaży detalicznej.

Inne zmiany to m.i.:

 • doprecyzowanie zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących w przypadku gdy faktura została wystawiona w innej walucie;
 • liberalizacja warunków szybszego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych;
 • rozszerzenie nowej, dodatkowej możliwości uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej w sytuacji zmiany faktora;
 • ujednolicenie systemu podatkowego w obszarze wydawania WIS i WIA;
 • pogłębienie zwolnienia od VAT usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi na fundusze inwestycyjne z siedzibą w innych państwach członkowskich UE;
 • sprecyzowanie okresu, za który deklarowana jest WDT;
 • konsolidacja wydawania wiążących informacji;
 • możliwość rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących przez podatników prowadzących ewidencję sprzedaży;
 • sprecyzowanie zasad dokonywania korekt podatku należnego od dostawy towarów.

Dodatkowe zmiany w SLIM VAT 3

Nie wszystkie zmiany dotyczą podatku VAT. Nowelizacja wprowadza również zmiany w ustawach:

 • Prawo bankowe,
 • o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • o zmianie ustawy nt. podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • Prawo celne,
 • o podatku akcyzowym.

Dodatkowo aktualnie, aby mieć status małego podatnika nie można przekroczyć 1,2 mln euro dochodu. Slim VAT 3 ustala ten limit na poziomie 2 mln euro rocznie. Ta zmiana pozwoli większej liczbie firm skorzystać z kwartalnego rozliczania VAT.