Skuteczne rozwiązania księgowe i zmiany prawne w 2019 roku

Odpowiedzi na zmiany w programach księgowych

Jednym z problemów księgowych są ciągłe zmiany przepisów dotyczących kwestii rachunkowych i rozliczeniowych. Rok 2019 był wyzwaniem dla producentów programów księgowych. Wiele czynników wpływało na kolejne zmiany prawne, których rozwiązania musiały znaleźć się w użytkowym oprogramowaniu do prowadzenia nawet najmniejszej księgowości. Wprowadzono szereg ważnych nowelizacji ustaw, a także pojawiło się mnóstwo projektów, do których księgowi czy przeciętni obywatele muszą dostosować swoją pracę. Bez wątpienia dużym ułatwieniem są funkcjonalności na bieżąco dodawane do programów księgowych – w Varico zmiany prawne są regularnie śledzone, dzięki czemu programy są zawsze aktualne z obowiązującym prawem.

Zmiany prawne 2019

W 2019 roku do najbardziej znaczących, zrealizowanych rozwiązań można zaliczyć:

  • wprowadzenie PPK,
  • podpisywanie PIT-11, PIT-4R, PIT – 8AR kwotą przychodu,
  • ulga za złe długi (skrócenie ze 150 dni do 90 dni),
  • obsługa “małego ZUSu”,
  • nowe wzory PIT i CIT czy wzór świadectwa pracy dostosowany do zmienionych przepisów, 
  • nowe wersje JPK_FA
  • mechanizm automatycznego definiowania bilansu i rachunku zysków i strat,
  • podwyższenie kwoty kosztów uzyskania przychodu i zmniejszenie stawki progu podatkowego z 18% na 17%,
  • wykaz podatników VAT,
  • zastąpienie odwrotnego obciążenia obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności (split payment).

Te i wiele innych funkcjonalności dodawanych jest do programów księgowych bezzwłocznie po decyzji o realizacji konkretnego projektu czy poprawki, tak aby księgowość na programach Varico działała zawsze zgodnie z obowiązującymi regułami prawnymi. W 2019 roku zmianie uległo także rozliczanie kosztów pojazdów dla płatników i nie płatników VAT czy zaniechanie poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które nie ukończyły 26 roku życia. Niektóre z wprowadzonych rozwiązań były bardziej nagłaśniane, a inne mniej, dlatego tak ważne jest monitorowanie prawa w zakresie księgowości, a także aktualizacja programu księgowego do aktualnych wersji.

Przygotowanie do następnego roku

Warto zaznaczyć, że już na kolejny rok 2020, zaplanowanych jest kilka dużych zmian prawnych, np. wprowadzenie indywidualnych rachunków podatkowych czy zmiana sposobu wyliczania wynagrodzeń po przekroczeniu progu podatkowego. Prace nad takimi rozwiązaniami są przygotowywane z wyprzedzeniem, aby w momencie realizacji projektu przez rząd były już gotowe do wdrożenia. Jak widać, każda aktualizacja prawna musi znaleźć się w programie księgowym, aby firma poprawnie funkcjonowała bez obaw o kary finansowe ze strony Ministerstwa Finansów.