Rozwiązania kadrowo-płacowe i możliwości integracji

programy kadrowo placowe rozliczenie plac

System kadrowo-płacowy pełni istotną rolę w każdej nowoczesnej firmie. Intensywny rozwój technologii powoduje, że praca działu HR wyłącznie na papierowych kartkach jest passe. Procesy zachodzą automatycznie, dzięki czemu praca jest szybsza i sprawniejsza. Oprogramowanie kadrowo-płacowe do zarządzania pracownikami musi cechować się dbałością o zgodność z przepisami dokładnością szybkością.

System kadrowo-płacowy dla firm

Gdy chce dobrze zarządzać HR i używać sprawdzonego programu warto poznać najważniejsze funkcję. Zautomatyzowane moduły powinny być nieodłącznym elementem programu. Jeżeli decydujesz się na system kadrowo-płacowy zwróć uwagę na takie funkcje jak: komunikacja z pracownikami, czy czas pracy. Ponadto program powinien pozwalać na sprawny import danych z innych systemów. Jak zapewnić wzrost efektywności Twojego działu HR?

  1. Przypomnienia o badaniach lekarskich, szkoleniach BHP
  2. Dowolna liczba list płatniczych
  3. Obsługa wszystkich typów umów i zleceń
  4. E-teczka pracownika, E-zwolnienia, E-deklaracje
  5. Automatyczna współpraca z Płatnikiem ZUS
  6. E-pracownik: urlopy, paski wynagrodzeń
  7. Wygodna analiza danych w Excel
  8. Dostosowanie do RODO

Integracje programu kadrowo-płacowego

Oprogramowanie kadrowo-płacowe uzupełnić można dodatkowo o programy księgowe, które pozwolą zmaksymalizować pracę programu. Integracja z programami księgowymi pozwala nam rozszerzyć oprogramowanie o gotowe wzory najważniejszych dokumentów związanych z obsługą pracowników. Ponadto pozwala w pełni obsługiwać system e-Deklaracje oraz umożliwia prowadzenie kartotek pracowników.

Dostosowanie programu kadrowo-płacowego

Firmy w Polsce prowadząc działalność gospodarczą w bardzo dynamicznie zmieniającym się środowisku prawno-podatkowym. Pracownicy kadr są zmuszeni na bieżąco aktualizować swoją wiedzę, przez co są odciągani od innych ważnych obowiązków. Łatwo tutaj o pomyłkę, a ogrom zmian i nowych informacji jest ogromny. Ważny jest dostawca oprogramowania, powinien serwisować i utrzymywać go w odpowiedniej formie, a nie tylko wdrażać w system osoby zainteresowane. W praktyce oznacza to, że mamy gwarancję, iż program kadrowy, na którym pracujemy, jest dostosowany do bieżących przepisów prawnych (aktualizacje systemu).

Dodatkowe funkcje programów kadrowych

Program kadrowo-płacowy posiada w swojej ofercie szereg dodatkowych usług, które mają na celu zebranie w jednym miejscu wszystkich potrzebnych danych, by lepiej nimi zarządzać. Dzięki ewidencji czasu pracy można sprawnie rozliczyć czas pracy pracowników, monitorować nieobecności, obliczyć nadgodziny w każdym dziale oraz ustalać grupowe lub indywidualne grafiki pracy. Niejednokrotnie pracodawca potrzebuje wyliczenia przepracowanych godzin nocnych lub rozliczenia godzinowego konkretnego pracownika. W programie płacowym jest opcja generowania odpowiedniego raportu, a następnie możliwość wydruku.

Program kadrowo-płacowy

Program Rozliczenie Płac RP sprawdza się w każdym dziale HR. Podczas 30 dniowego okresu próbnego jesteś w stanie w pełni przetestować wszystkie funkcje. Program umożliwia m.in. automatyczną obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych, seryjne wystawianie deklaracji PIT-11, rejestrację czasu pracy wszystkich pracowników. Dzięki automatycznym powiadomieniom nigdy nie zapomnisz o kończących się umowach, czy badaniach lekarskich. Co więcej,  integracja z programem księgowym zapewnia wszystkie funkcje w jednym systemie.