Rozliczanie kierowców 2022

rozliczanie kierowcow w 2022 r, pakiet mobilnosci

Od 2 lutego 2022 r. zmieniły się przepisy dotyczące rozliczania pracy kierowców wykonujących międzynarodowy przewóz drogowy. Po wprowadzeniu tzw. pakietu mobilności zlikwidowano diety i ryczałty noclegowe, ponieważ według nowego prawa taki kierowca nie jest w podróży służbowej. Jak zmienia się ewidencja czasu pracy i rozliczanie wynagrodzeń kierowców?

Czas pracy kierowcy 2022

Jeszcze do stycznia tego roku przepisy w zakresie czasu pracy kierowców regulowała ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1412 ze zm.). Nowelizacja zwana pakietem mobilności wprowadza nowe zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy od 29 maja 2022 roku. Co się zmieni?

Ewidencja czasu pracy

Ujednolicony zostanie standard wyglądu całej ewidencji. Ma być zdefiniowana jako zestawienie tworzone na podstawie analizy danych źródłowych. W nowej ewidencji czasu pracy kierowców musimy zawrzeć:

  • godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy – liczbę przepracowanych godzin;
  • dni wolne od pracy – oraz na jakiej zasadzie zostały przydzielone;
  • rodzaj i wymiar zwolnienia od pracy;
  • liczbę godzin dyżuru wraz z godziną jego rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazaniem czy jest to dyżur domowy;
  • wymiar i rodzaj usprawiedliwionych nieobecności;
  • liczbę przepracowanych godzin w porze nocnej;
  • wymiar nieusprawiedliwionych nieobecności;
  • liczbę godzin nadliczbowych.

Przede wszystkim należy pamiętać, że ewidencję czasu pracy od 1 do 29 maja musimy prowadzić według starych zasad. Co więcej, okres przechowywania ewidencji czasu pracy kierowcy wydłużył się z 3 do 10 lat. Może to spowodować konieczność rozdzielenia dokumentacji takiego pracownika na karty ewidencji oraz pozostałe dokumenty przechowywane zgodnie z ogólnymi przepisami Kodeksu Pracy.

Rozliczanie wynagrodzeń kierowców w 2022

Nowe zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń kierowców od 2022 r. mogą powodować pewne trudności. Nieopodatkowane oraz niepodlegające ZUS składniki płacowe zostały zlikwidowane. Mowa tutaj o składnikach o dużej wysokości, które wynikały z podróży służbowej.

Dla właścicieli firm problemem może okazać się konieczność zapewnienia kierowcy wynagrodzenia obowiązującego w kraju, do którego jest delegowany. Dotyczy to wyłącznie krajów członkowskich UE. Niektórzy pracodawcy zdecydują się na podniesienie podstawowej płacy, a wielu z nich spróbuje to ominąć. Odpowiednią premią, czy dodatkiem do zagranicznego wyjazdu możemy zniwelować powstałe różnice. Największe problemy powstaną przy rozliczeniach kierowców, którzy podczas jednego wyjazdu przebywać będą w różnych krajach UE w ciągu jednej doby. Stawki wynagrodzenia różnią się czasem w dużej skali.

Transport międzynarodowy 2022

Dodatkową trudnością przy rozliczaniu kierowców w transporcie międzynarodowym jest jednoczesne stosowanie się do zasad Polskiego Ładu jak i nowego pakietu mobilności. Część przychodów, która odpowiada 30% diety jest wolna od podatku, za każdy dzień przebywania za granicą. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pomniejszamy o równowartość diety. Część składek opłaci pracodawca z własnych środków. Natomiast podstawę do ubezpieczeń zdrowotnych pomniejszamy o ustaloną podstawę społecznych.

Rozliczanie kierowców 2022

Warto zauważyć, że zachowano zasady ewidencji dotyczące kierowców, którzy zatrudnieni są na zasadzie zadaniowego trybu pracy. Wciąż wypłacimy im ryczałt za godziny nocne, czy nadliczbowe, które nie ulegają ewidencjonowaniu. Zgodnie z przepisami w takiej sytuacji musimy prowadzić karty ewidencji nieobecności indywidualnie. Godziny nieobecności opisujemy ze szczegółami – rodzajem i ich wymiarem. Co więcej, jeśli kierowca podczas jednej doby znajduje się w kilku państwach, pracodawca może ustalić więcej niż jeden docelowy kraj.

Pakiet mobilności

Jak widać pakiet mobilności powoduje wiele zmian, ponieważ nowe przepisy mają wpływ na rozliczanie kierowców w programach księgowych. Na naszym forum opublikowaliśmy prototyp, który dotyczy pakietu mobilności. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia pomogą dostosować zmiany do potrzeb użytkowników. Zapraszamy do udziału w konsultacjach! Zobacz wpis tutaj.