Regulamin promocji świąteczno-noworocznej Varico

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach promocji „Promocja
  noworoczna Varico”.
 2. Organizatorem promocji jest firma Varico w biznesie warto na nas liczyć, ul.
  Rakoniewicka 20, 60-111 Poznań, NIP 783 000 99 27.
 3. Promocja obowiązuje dla zamówień złożonych w dniach 21.12.2020 – 06.01.2021

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA

Zasady promocji w ramach akcji promocyjnej:

 1. Forma promocji noworocznej to 3 prezenty: mały, średni i duży.
 2. W ramach promocji noworocznej przewidziano odrębne benefity dla stałych oraz
  nowych klientów.
 3. Promocja dla nowych klientów zależna jest od kwoty wydanej na zakup
  programów Varico.
  Progi rabatowe określamy następująco:
  a. zakup w kwocie do 500 zł oznacza mały prezent: rabat -10%
  b. zakup w kwocie od 501 zł do 1000 zł oznacza średni prezent: rabat -20%
  c. zakup w kwocie 1001 zł lub więcej oznacza duży prezent: rabat -30%
 4. Promocja dla nowych klientów dotyczy tylko i wyłącznie zakupu wymienionych w
  niniejszym regulaminie programów firmy Varico: KPiR, KsH, RP, ObSp. Promocja nie
  dotyczy innych programów i usług.
 5. Z promocji klient może skorzystać jednorazowo, jednakże ma możliwość zamówienia
  dowolnego zestawu programów objętych promocją dokonując płatności za całość
  zamówienia.
 6. Promocja dla obecnych klientów
  a. opiewa na dodatkowy rabat -30% na dodatkowe stanowisko
 7. Promocja nie obejmuje odnowienia licencji w ramach wykupionej już licencji 4
  Inclusive wymienionych programów Varico.
 8. Promocja obowiązuje również dla zamówień złożonych mailowo do 23:59 w dniu
  06.01.2021 na hasło “Promocja noworoczna”.
 9. Rabat naliczany jest tylko w ramach jednego okresu trwania promocji. Rabaty nie
  łączą się ze sobą.
 10. Promocja jest przeznaczona dla osób pełnoletnich.

§3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni
  zgłaszać mailowo;
  a. sprzedaz.bydgoszcz@varico.pl
  b. sprzedaz.poznan@varico.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika oraz
  dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od daty
  ich otrzymania.
 4. Uczestnik promocji zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji w preferowany
  przez niego sposób, w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
 2. Uczestnictwo w Promocji oznacza akceptację zasad określonych w niniejszym
  Regulaminie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w
  każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać
  praw już nabytych przez dotychczasowych Uczestników.