REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ “DZIEŃ KSIĘGOWEGO 2023”

Promocja Dzień Księgowego 2023

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach promocji „DZIEŃ KSIĘGOWEGO 2023”.

2. Organizatorem promocji jest firma Varico: w biznesie warto na nas liczyć, pl. Andersa 1/132, 61-894  Poznań, NIP 783 000 99 27.

3. Promocja obowiązuje dla zamówień złożonych w dniach od 05.06.2023 do 13.06.2023.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA

Zasady promocji w ramach akcji promocyjnej “Dzień Księgowego 2023”:

1. Forma promocji to:

  1. rabat 20% na program KPiR, KsH i RP przy zakupie rocznej licencji 4Inclusive lub przy wykupieniu dodatkowego stanowiska,
  2. rabat 20% na szkolenie z programów księgowych firmy Varico dotyczy wszystkich programów z oferty (KPiR, KsH, RP i ObSp) przy zakupie min. 2h,
  3. darmowe doradztwo w zakresie zabezpieczenia danych. Usługa dot. połączenia zdalnego, sprawdzenia i omówienia kwestii odnośnie zabezpieczania danych.

2. W ramach promocji przewidziano benefity dla stałych oraz nowych klientów.

  1. rabat 20% dla stałych klientów dotyczy zakupu nowego programu KPiR, KsH lub RP, dokupienia stanowiska do ww. programów albo szkolenia z naszych programów przy zakupie min. 2 godzin.
  2. rabat 20% dla nowych klientów dotyczy zakupu programu KPiR, KsH lub RP albo szkolenia z naszych programów przy zakupie min. 2 godzin.
  3. darmowe doradztwo w zakresie zabezpieczenia danych dla stałych jak i nowych klientów.

3. Promocja nie obejmuje odnowienia licencji w ramach wykupionej już licencji 4Inclusive wymienionych programów Varico.

4. Promocja obowiązuje dla zamówień złożonych mailowo, telefonicznie oraz przez e-sklep od 05.06.2023 – 08:00 do 13.06.2023 – 23:59.

5. Rabat naliczany jest tylko w ramach jednego okresu trwania promocji. Rabaty nie łączą się ze sobą.

6. Promocja jest przeznaczona dla osób pełnoletnich.

§3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać mailowo;

a. sprzedaz@varico.pl

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania.

4. Uczestnik promocji zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji w preferowany przez niego sposób, w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.

2. Uczestnictwo w Promocji oznacza akceptację zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw już nabytych przez dotychczasowych Uczestników.