REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ”RABAT -50% NA SZKOLENIE PRZY ZAKUPIE PROGRAMU LUB NOWEGO STANOWISKA VARICO”

Promocja -50%

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach promocji „Rabat -50% na szkolenie przy zakupie programu lub nowego stanowiska Varico ”.

2. Organizatorem promocji jest firma Varico: w biznesie warto na nas liczyć, pl. Andersa 1/132, 61-894  Poznań, NIP 783 000 99 27.

3. Promocja obowiązuje dla zamówień złożonych w dniach od 11.12.2023 do 12.01.2024 roku.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA

Zasady promocji w ramach akcji promocyjnej:

1. Przedmiotem promocji jest rabat -50% na szkolenie z wybranego programu firmy Varico.

2. Szkolenia przeprowadzane są przez Doradców IT firmy Varico. 

3. W ramach promocji „Rabat -50% na szkolenie przy zakupie programu lub nowego stanowiska Varico” przewidziano benefity dla stałych oraz nowych klientów.

4. Rabaty określamy następująco:

a. -50% na szkolenie przy zakupie nowego programu Varico.

b. -50% na szkolenie przy zakupie dodatkowego stanowiska programu Varico.

5. Promocja dotyczy tylko i wyłącznie zakupu wymienionych w niniejszym regulaminie programów oraz stanowisk firmy Varico: KPiR, KsH, RP, ObSp. Promocja nie dotyczy innych programów i usług.

6. Promocja nie obejmuje odnowienia licencji w ramach wykupionej już licencji 4Inclusive wymienionych programów Varico.

7. Szkolenie zakupione w ramach niniejszej promocji należy zrealizować w okresie 3 miesięcy od daty zakupu, chyba że obie strony uzgodniły inaczej. 

a. Uczestnik promocji musi samodzielnie skontaktować się z Doradcą w celu umówienia terminu szkolenia.

8. W przypadku braku wyznaczonego terminu i upływu okresu 3 miesięcy od daty zakupu, rabat -50 %

na szkolenie ulega przedawnieniu. 

9. W przypadku przedawnienia rabatu, kupujący może zrealizować wykupione szkolenie po dokonaniu dopłaty do pełnej wartości zakupionego szkolenia w ciągu miesiąca od daty przedawnienia.  

10. Promocja obowiązuje również dla zamówień złożonych mailowo oraz zakupionych przez e-sklep od 11.12.2023 do 12.01.2024 włącznie.

11. Rabat naliczany jest tylko w ramach jednego okresu trwania promocji. Rabaty nie łączą się ze sobą.

12. Promocja jest przeznaczona dla osób pełnoletnich.

§3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia promocji Uczestnicy powinni zgłaszać mailowo;

a. sprzedaz@varico.pl

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania.

4. Uczestnik promocji zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji w preferowany przez niego sposób,

w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia reklamacji.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady promocji.

2. Uczestnictwo w promocji oznacza akceptację zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw już nabytych przez dotychczasowych Uczestników.