REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ”PROMOCJE NA ZAKOŃCZENIE LATA”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach promocji „Promocje na zakończenie lata 2023”.

2. Organizatorem promocji jest firma Varico: w biznesie warto na nas liczyć, pl.

Andersa 1/132, 61-894  Poznań, NIP 783 000 99 27.

3. Promocja obowiązuje dla zamówień złożonych w dniach od 04.09.2023 do 18.09.2023.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA

Zasady promocji w ramach akcji promocyjnej:

1. Forma promocji urodzinowej to seria trzydniowych rabatów -20% na wybrane i wskazane w akcji promocyjnej programy i dodatkowe stanowiska firmy Varico. 

2.  Promocja dotyczy tylko i wyłącznie wybranych produktów, które objęte są promocją w danym okresie. 

3. W ramach promocji przewidziano rabaty dla stałych oraz nowych klientów.

4. Promocja dla nowych klientów:

a. -20% na wskazane w promocji programy firmy Varico.

5. Promocja dla obecnych klientów

a. -20% na wskazane w promocji programy firmy Varico w ramach nowego

zakupu,

b. -20% na wskazane w promocji dodatkowe stanowiska. 

6. Promocja nie obejmuje odnowienia licencji w ramach wykupionej już licencji 4

Inclusive programów Varico.

7. Promocja dotyczy również zamówień złożonych mailowo oraz zakupionych przez e-sklep do 18.09.2023 do 23:59.

8. Rabat naliczany jest tylko w ramach jednego, wskazanego okresu trwania promocji. Rabaty nie łączą się ze sobą.

9. Promocja jest przeznaczona dla osób pełnoletnich.

§3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni

zgłaszać mailowo;

a. sprzedaz@varico.pl

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika oraz

dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od daty

ich otrzymania.

4. Uczestnik promocji zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji w preferowany

przez niego sposób, w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.

2. Uczestnictwo w Promocji oznacza akceptację zasad określonych w niniejszym

Regulaminie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w

każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać

praw już nabytych przez dotychczasowych Uczestników.