REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ “PROMOCJA NOWOROCZNA”

promocja noworoczna

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej „Promocja Noworoczna”.

2. Organizatorem promocji jest firma Varico: w biznesie warto na nas liczyć, pl.

Andersa 1/132, 61-894  Poznań, NIP 783 000 99 27.

3. Promocja obowiązuje dla zamówień złożonych w dniach od 27.12.2023 r. do 31.12.2023 r.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA

Zasady promocji w ramach akcji promocyjnej:

1. Przedmiotem promocji są rabaty.

2. W ramach promocji „Promocja Noworoczna” przewidziano benefity dla stałych oraz nowych klientów.

3. Rabaty określamy następująco:

a. -20% przy zakupie nowego programu.

b. dodatkowy rabat -20% przy zakupie nowego stanowiska. 

c. -10% przy przejściu na wyższą wersję programu.

4. Promocja dotyczy tylko i wyłącznie zakupu wymienionych w niniejszym regulaminie programów oraz stanowisk firmy Varico: KPiR, KsH, RP, ObSp. Promocja nie dotyczy innych programów i usług.

5. Promocja nie obejmuje odnowienia licencji w ramach wykupionej już licencji 4Inclusive wymienionych programów Varico.

6. Promocja obowiązuje również dla zamówień złożonych mailowo oraz zakupionych przez e-sklep www.sklep.varico.pl od 27.12.2023 r. do 31.12.2023 r. włącznie.

7. Rabat naliczany jest tylko w ramach jednego okresu trwania promocji. Rabaty nie

łączą się ze sobą.

8. Promocja jest przeznaczona dla osób pełnoletnich.

§3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia promocji Uczestnicy winni

zgłaszać mailowo;

  1. sprzedaz@varico.pl

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika oraz

dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania.

4. Uczestnik promocji zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji w preferowany

przez niego sposób, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia reklamacji.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady promocji.

2. Uczestnictwo w promocji oznacza akceptację zasad określonych w niniejszym

Regulaminie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie,

 w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać

praw już nabytych przez dotychczasowych Uczestników.