REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ “JESIEŃ 2022”

promocja jesien 2022

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach promocji „JESIEŃ 2022”.
 2. Organizatorem promocji jest firma Varico: w biznesie warto na nas liczyć, pl. Andersa 1/132, 61-894  Poznań, NIP 783 000 99 27.
 3. Promocja obowiązuje dla zamówień złożonych w dniach od 27.09.2022 do 30.09.2022

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA

Zasady promocji w ramach akcji promocyjnej:

 1. Forma promocji jesiennej to rabaty.
 2. W ramach promocji JESIEŃ 2022 przewidziano odrębne benefity dla stałych oraz nowych klientów.
 3. Progi rabatowe określamy następująco:
  a. 20% na zakup nowego programu w wersji Pojedynczej
  b. 30% na zakup nowego programu w wersji Ekspert
 4. Promocja dla nowych klientów dotyczy tylko i wyłącznie zakupu wymienionych w niniejszym regulaminie programów firmy Varico: KPiR, KsH, RP, ObSp. Promocja nie dotyczy innych programów i usług.
 5. Z promocji klient może skorzystać jednorazowo, jednakże ma możliwość zamówienia dowolnego zestawu programów objętych promocją dokonując płatności za całość zamówienia.
 6. Promocja dla obecnych klientów
  a. opiewa na dodatkowy rabat -20% na zakup dodatkowego stanowiska programu w wersji Pojedynczej i -30% na zakup dodatkowego stanowiska programu w wersji Ekspert
 7. Promocja nie obejmuje odnowienia licencji w ramach wykupionej już licencji 4Inclusive wymienionych programów Varico.
 8. Promocja obowiązuje również dla zamówień złożonych mailowo oraz zakup przez e-sklep do 30.09.2022 do 23:59 
 9. Rabat naliczany jest tylko w ramach jednego okresu trwania promocji. Rabaty nie łączą się ze sobą.
 10. Promocja jest przeznaczona dla osób pełnoletnich.

§3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać mailowo;
  a. sprzedaz@varico.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik promocji zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji w preferowany przez niego sposób, w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
 2. Uczestnictwo w Promocji oznacza akceptację zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw już nabytych przez dotychczasowych Uczestników.