REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ “32 urodziny Varico”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach promocji „32 urodziny Varico”.
 1. Organizatorem promocji jest firma Varico w biznesie warto na nas liczyć, ul. Rakoniewicka 20, 60-111 Poznań, NIP 783 000 99 27.
 1. Promocja obowiązuje dla zamówień złożonych w dniach 5.02.2021 -12.02.2021
 1. Promocja jest skierowana do osób pełnoletnich

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA

Zasady promocji w ramach akcji promocyjnej:

 1. Forma promocji urodzinowej to 3 torty: mały, średni i duży.
 1. W ramach promocji urodzinowej przewidziano odrębne benefity dla stałych oraz nowych klientów.
 1. Promocja dla nowych klientów zależna jest od kwoty wydanej na zakup programów Varico. 

Progi rabatowe określamy następująco:

 • zakup w kwocie do 500 zł oznacza mały tort: rabat -10%
 • zakup w kwocie od 501 zł do 1000 zł oznacza średni tort: rabat -20%
 • zakup w kwocie 1001 zł lub więcej oznacza duży tort: rabat -32%
 1. Promocja dla nowych klientów dotyczy tylko i wyłącznie zakupu wymienionych w niniejszym regulaminie programów firmy Varico: KPiR, KsH, RP, ObSp. Promocja nie dotyczy innych programów i usług. 
 1. Z promocji klient może skorzystać jednorazowo, jednakże ma możliwość zamówienia dowolnego zestawu programów objętych promocją dokonując płatności za całość zamówienia.
 1. Promocja dla obecnych klientów a. opiewa na dodatkowy rabat -32% na dodatkowe stanowisko
 1. Promocja nie obejmuje odnowienia licencji w ramach wykupionej już licencji 4 Inclusive wymienionych programów Varico.
 1. Promocja obowiązuje również dla zamówień złożonych mailowo do 23:59 w dniu 12.02.2021 na hasło “32 urodziny Varico”.
 1. Rabat naliczany jest tylko w ramach jednego okresu trwania promocji. Rabaty nie łączą się ze sobą. 
 1. Promocja jest przeznaczona dla osób pełnoletnich.

§3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni
  zgłaszać mailowo;

2. Zakupy promocyjne nie podlegają zwrotom. Prosimy o przemyślane zakupy.

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika oraz
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.


4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania.


5. Uczestnik promocji zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji w preferowany przez niego sposób, w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.


2. Uczestnictwo w Promocji oznacza akceptację zasad określonych w niniejszym
Regulaminie.


3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w
każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw już nabytych przez dotychczasowych Uczestników.