REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ “OPIEKA INFORMATYCZNA 1 MIESIĄC GRATIS”

Miesiąc opieki informatycznej gratis.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach promocji „Opieka informatyczna 1 miesiąc gratis”.

2. Organizatorem promocji jest firma Varico: w biznesie warto na nas liczyć, pl. Andersa 1/132, 61-894  Poznań, NIP 783 000 99 27.

3. Promocja obowiązuje dla zamówień złożonych w dniach od 01.03.2023 do 31.03.2023.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA

Zasady promocji w ramach akcji promocyjnej:

1. Forma promocji to rabat na darmowy pierwszy miesiąc usługi opieka informatyczna przy podpisaniu umowy w dniach 01-31.03.2023 r.

2. Promocja dla klientów dotyczy tylko i wyłącznie usługi jaką jest stała opieka informatyczna. 

3. Z promocji klient może skorzystać jednorazowo.

4. Promocja obowiązuje dla zamówień złożonych telefonicznie oraz mailowo od 01.03.2023 08:00 do 31.03.2023 do 23:59.

5. Zakupiona usługa nie podlega zwrotowi.

6. Miesięczna promocja nie może być wymieniona na benefity pieniężne.

7. Promocja jest przeznaczona dla osób pełnoletnich.

§3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni

zgłaszać mailowo;

a. sprzedaz@varico.pl

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania.

4. Uczestnik promocji zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji w preferowany przez niego sposób, w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.

2. Uczestnictwo w Promocji oznacza akceptację zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw już nabytych przez dotychczasowych Uczestników.