REGULAMIN AKCJI KONKURSOWEJ “KSIĘGOWI PRZYSZŁOŚCI”

Księgowi przyszłości

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie “Księgowi przyszłości”.

2. Organizatorem konkursu jest firma Varico: w biznesie warto na nas liczyć, pl.

Andersa 1/132, 61-894  Poznań, NIP 783 000 99 27.

3. Konkurs obowiązuje dla komentarzy napisanych w dniach od 24.04.2023 r. do 26.04.2023 r.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA

Zasady konkursu w ramach akcji konkursowej:

1. Przedmiotem konkursu jest zostawienie komentarza pod postem konkursowym na platformie Facebook w dniach 24-26.04.2023 r.

2. Konkurs jest dla osób, które wezmą udział pod postem konkursowym.

3. Wzięcie udziału polega na odpowiedzeniu na pytanie – ,,Jaką supermoc powinni mieć księgowi?”.

4. Spośród zgłoszeń, które spełniają powyższe wymagania zostaną wyłonione 3 osoby. Zostaną one wybrane przez trzyosobową komisję konkursową.

5. W konkursie zostaną przyznane trzy miejsca, które mają przypisane następujące nagrody:

      Miejsce 1 – program antywirusowy AVG 3 stanowiska 2 lata,

      Miejsce 2 – program antywirusowy  AVG 3 stanowiska 1 rok,

      Miejsce 3 – program antywirusowy AVG 1 stanowisko 1 rok.

6. Lista osób wygranych zostanie ogłoszona w ciągu 2 dni roboczych, od dnia zakończenia konkursu.

7. Powyższe osoby zostaną ogłoszone poprzez osobny post na platformie Facebook. Po ogłoszeniu wybrane osoby są zobowiązane do skontaktowania się z Varico: w biznesie warto na nas liczyć poprzez wiadomość prywatną na platformie Facebook, w celu odebrania nagrody.

8. Platforma Facebook w żaden sposób nie sponsoruje konkursu.

9. Konkurs jest stworzony dla osób zamieszkałych na terenie Rzeczpospolitej Polski.

10. Użytkownik biorący udział w konkursie akceptuje regulamin oraz wyraża zgodę na publikację jego danych personalnych z platformy Facebook pod postem ogłoszeniowym.

11. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych oraz nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.07.1992 r. o grach i zakładach wzajemnych.

12. Nagrody zostaną przekazane poprzez wiadomość prywatną na platformie Facebook.

13. Konkurs jest przeznaczony dla osób pełnoletnich.

14. Nagród nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny, oraz przekazać nagrodę innej osobie.

15. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom w ciągu 5 dni roboczych.

§3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni

zgłaszać mailowo;

a. sprzedaz@varico.pl

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika oraz

dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania.

4. Uczestnik konkursu zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji w preferowany

przez niego sposób, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia reklamacji.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

2. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację zasad określonych w niniejszym

Regulaminie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w

każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać

praw już nabytych przez dotychczasowych Uczestników.