PPK – co musisz wiedzieć?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to pojęcie znane już zapewne wszystkim przedsiębiorcom. Ze względu na niespodziewany wybuch epidemii koronawirusa w tym roku, wprowadzenie tej zmiany następowało wolniej niż zakładano. Poszczególne etapy zależały od wielkości instytucji lub typu pracodawcy. Od 1 lipca weszła w życie III faza wdrażania PPK – dla firm zatrudniających co najmniej 20 osób. Co musisz wiedzieć i jak zabrać się za wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych w firmie?

Etap wprowadzania PPK

PPK to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania. Dzięki wpłatom pracodawcy, pracownika i z budżetu państwa taki system oszczędnościowy ma stać się prawdziwie powszechnym. W celu przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych, firma jest zobowiązana do wyboru instytucji finansowej, której chce powierzyć zarządzanie środkami gromadzonymi w PPK. Taką instytucją może być fundusz inwestycyjny, emerytalny lub zakład ubezpieczeń.

W kolejnym etapie należy zawrzeć z wybraną instytucją finansową dwie umowy:

  • o zarządzanie PPK – najbardziej istotne zasady dotyczące gromadzenia i zarządzania środkami na rachunkach PPK;
  • o prowadzenie PPK – szczegółowe warunki gromadzenia środków i zarządzania nimi, deklarowania wpłat dodatkowych czy składania dyspozycji dotyczących gromadzonych środków.

Obecnie, podmioty zatrudniające z III tury są zobligowane do podpisania pierwszej umowy (o zarządzanie PPK) najpóźniej do 27 października 2020 r., a drugiej (o prowadzenie PPK) najpóźniej do 10 listopada 2020 r. Naliczanie wpłat, które trafią na indywidualne rachunki uczestników PPK obowiązują od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po zawarciu umowy o prowadzenie PPK.

Istotne informacje o PPK

Dołączenie do Pracowniczych Planów Kapitałowych zależy od dobrowolnej chęci pracodawcy i pracowników. Firma podpisuje umowy w imieniu i na rzecz zatrudnionych. Umowy są wiążące, dlatego warto zastanowić się dokładnie przed podjęciem ostatecznej decyzji. Pracodawca powinien przeprowadzić kampanię informacyjną wśród pracowników. Ważne jest zapoznanie się z ofertami instytucji zarządzających PPK. Wybór takiej instytucji wraz z pracownikami wymaga czasu.

Jak zrezygnować z PPK? Ustawodawca przewidział taką możliwość – pracownik może zrezygnować z programu, na podstawie pisemnej deklaracji złożonej u pracodawcy. Pracownik ma także dogodność przystąpić z powrotem do PPK w każdym momencie.

Wpłata podstawowa do PPK wynosi 2 proc. wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od pracownika i 1,5 proc. wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od pracodawcy. Co więcej, pracodawca może zadeklarować dokonywanie wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5 proc., a uczestnik programu w wysokości do 2 proc.

Warto wiedzieć

W przypadku niedotrzymania obowiązku wpłat do PPK, pracodawca będzie musiał zapłacić karę grzywny. Kontrole są sprawowane przez Państwową Inspekcję Pracy. Warto zaznaczyć, że środki zgromadzone przez uczestnika Pracowniczych Planów Kapitałowych będą mu wypłacone po osiągnięciu 60-tego roku życia. Dotyczy to zarówno kobiet jak i mężczyzn. Decyzja o wcześniejszej wypłacie pieniędzy oznacza zmniejszenie jej o różnego rodzaju potrącenia. Istnieją jednak szczegółowe zasady dot. wypłaty całej kwoty w wyjątkowych sytuacjach.

PPK w sektorze budżetowym

Ostatnią grupę, która powinna przystąpić do PPK stanowią zatrudnieni w sektorze finansów publicznych. Włączenie do programu ma nastąpić na początku 2021 r. W przypadku budżetówki, składki PPK mogą się różnić – rząd jako pracodawca musi się podwójnie “dorzucić”. Obecny kryzys spowodował opóźnienie decyzji o wysokości wpłacanej kwoty. W tej chwili ciężko przewidzieć jak sytuacja się rozwinie – wiadomo, że rząd musi szukać oszczędności a nie wydatków.