Potrzeba istnienia organizacji non-profit

Fundacje i organizacje pożytku publicznego odgrywają ważną rolę społeczną poprzez organizowanie i branie udziału w wydarzeniach, których efektem jest korzyść dla drugiego człowieka. Rosnące zapotrzebowanie na pomoc ze strony fundacji z reguły wynika z faktu, iż państwo nie jest w stanie zapewnić wszystkim obywatelom kompleksowej opieki. Powodów dla, których fundacje stały się nieodzownym elementem ówczesnego świata jest mnóstwo. Niezwykle istotnym pozostaje jednak fakt, że działanie na rzecz organizacji non-profil jest w stanie wiele zaoferować osobom, którym nikt nie jest w stanie pomóc bądź nie ma ku temu odpowiednich warunków.

Fundacja w świecie biznesu

Najważniejszym aspektem wiążącym fundacje i świat biznesu jest oczywiście konieczność pozyskania środków na swoją działalność. Bez nich wiele fundacji nie miałoby możliwości niesienia pomocy w szerokim zakresie, a niemal każda z organizacji musiałaby sprowadzić swoją aktywność do działań niewymagających nakładów finansowych, tym samym zmniejszając skalę swoich efektów. Fundacje będące organizacjami pożytku publicznego, w odróżnieniu od innych instytucji mają możliwość ubiegania się o różnego rodzaju dotacje, najczęściej przyjmujących postać tzw. grantów. Tylko dla tego typu fundacji zarezerwowany jest także 1% podatku od osób fizycznych, który zostaje przekazywany na konkretny cel. Jest to swojego rodzaju odciążenie fundacji od nadmiernych wydatków i znaczne ułatwienie dla założycieli oraz prowadzących organizacje społeczne. Nigdy nie zaspokoją one jednak wszystkich potrzeb – bardzo często istotnym elementem finansowania organizacji non-profit jest świat biznesu, który również może wiele zyskać na pomocy innym ludziom.

Co skłania firmy do współpracy z NGO?

Firmy, które są zaangażowane w działalność organizacji non-profit, oprócz niesienia pomocy innym mają także na celu promowanie własnej działalności. W takiej sytuacji mamy do czynienia z tzw. wzajemnością świadczeń. W zamian za przekazane środki, sponsor fundacji jest wyróżniany podczas realizowanych eventów, co oczywiście ma znaczący wpływ na wizerunek jego firmy. Jest to także dobra okazja do wypromowania marki w trakcie spotkania, które odbywa się po zakończeniu projektu fundacyjnego. Dla wielu inwestorów wiarygodność firmy jest uzależniona od jej wiarygodności społecznej, dobrym przykładem tego typu działalności są firmy realizujące CSR, udział takich firm w rynku ułatwia jej sprawne funkcjonowanie oraz uzyskiwanie przewagi wśród konkurentów. Przedsiębiorstwa funkcjonujące w przestrzeni społecznej są także bardziej atrakcyjne w oczach swoich obecnych i przyszłych pracowników.

Druga strona medalu.

Niestety czasem mamy do czynienia również z drugą stroną medalu, która niekoniecznie jest nam znana. Znaczna grupa osób przeznaczających wymierne kwoty na konkretne cele realizowane w danej fundacji, po wykonaniu przelewu nie do końca wie co się dzieje z ofiarowanymi środkami. Wiele fundacji stara się na bieżąco publikować swoje dotychczasowe dokonania, nie mniej jednak istnieją też takie organizacje, które mają odwrotne zamierzenia i w swoich poczynaniach pomoc innym traktują jako kwestie drugorzędną, służącą jako tzw. „przykrywka” tworzona w celu prowadzenia własnych interesów i czerpania korzyści osobistych. Jednym z okrytych najgorszą sławą przypadków jest Fundacja Cancer Found of America, która nie realizowała w praktyce działań związanych z walką z rakiem. Z tego powodu niezwykle ważnym elementem funkcjonowania każdej organizacji trzeciego sektora jest sprawnie i przejrzyście prowadzona księgowość, która stanowi dowód czystych intencji i właściwego modelu działania.

Pomoc z rozwagą

Mimo pojawiania się przypadków stawiających działalność fundacji w złym świetle warto pamiętać, że większość takich organizacji została stworzonych przez osoby, które z pasją i zaangażowaniem chcą nieść pomoc innym. Nie ma jednak fundacji, która nie byłaby bezpośrednio związana z działalnością biznesową i której można bezgranicznie zaufać. Dlatego przed uprzednim dofinansowaniem określonych działań, warto sprawdzić rzetelność organizacji non-profit.

Jednocześnie przypominamy ze firma Varico wspiera organizacje trzeciego sektora udzielając ponad 80% zniżki na swoje oprogramowanie, ze szczegółami można zapoznać się na tej stronie.