Polski Ład 2.0 – najważniejsze zmiany

Polski Ład 2.0

Polski Ład 2.0 wzbudził wiele emocji zarówno u księgowych jak i samych podatników. Promowany jest jako hasło #NiskiePodatki. Większość przepisów z nowelizacji zacznie obowiązywać już od jutra. Między innymi zmianie ulegną progi podatkowe, składka zdrowotna, czy wynagrodzenia. Jakie są najważniejsze zmiany Polskiego Ładu 2.0? Czytaj dalej.

Polski Ład 2.0 – co się zmieni?

 1. Likwidacja ulgi dla klasy średniej.
 2. Koniec mechanizmu odraczania składek.
 3. PIT 12% zamiast 17%.
 4. Nowe zasady dot. kwoty wolnej od podatku od stycznia  2023 r.
 5. Możliwość przejścia na inną formę opodatkowania – skalę podatkową.
 6. Nowa kwota zmniejszająca podatek (3 600 zamiast 5 100).
 7. Podatnik może zrezygnować ze stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu (przy kwocie 300 zł miesięcznie) od stycznia 2023 r.
 8. Częściowe odliczanie składki zdrowotnej (w kosztach działalności gospodarczej).
 9. Zmiany w rozliczeniach rodziców, którzy samotnie wychowują dzieci.
 10. Zasiłek macierzyński w katalogu przychodów zwolnionych (PIT-0).

Ulga dla klasy średniej w Polskim Ładzie 2.0

Takie rozwiązanie miało na celu brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Wywołało jednak spore zamieszanie i kontrowersje. Od 1 lipca ulga została zniesiona w odniesieniu do dochodów (przychodów) uzyskanych już od 1 stycznia 2022 r. Nie oznacza to jednak obowiązku dokonania korekt przez płatników w odniesieniu do już naliczonej ulgi dla klasy średniej. W niektórych przypadkach uwzględnianie ulgi było dla podatnika korzystne, dlatego podczas rozliczenia rocznego będzie można stosować się dalej do tych zasad, a nie nowych.

Zaliczka na podatek dochodowy

Co więcej, zniesiono mechanizm obliczania zaliczki na podatek dochodowy wprowadzony przez Polski Ład. Możemy więc uwzględniać niższą stawkę podatku oraz niższą kwotę zmniejszającą ten podatek. Nie będziemy musieli obliczać zaliczek dwukrotnie (wg zasad z 2021 i 2022 roku) i odprowadzać tych odroczonych.

Polski Ład 2.0 czyli obniżenie stawki PIT z 17% na 12%

Zmiana stawki PIT dotyczy przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej oraz pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i zlecenie. Obowiązuje to za cały rok podatkowy (od stycznia do grudnia 2022 r.). Oznacza to, że I próg podatkowy z limitem dochodów od 30 tys. zł. do 120 tys. zł. będzie opodatkowany stawką 12%. II próg podatkowy, czyli dochody powyżej 120 tys. zł opodatkujemy 32%.

Obniżono w ten sposób także kwotę zmniejszającą podatek do 3 600 zł. Od stycznia 2023 r. będziemy mogli korzystać z niej bardziej elastycznie. W PIT-2 w oświadczeniu o stosowanie pomniejszenia wskażemy, że płatnik może pomniejszyć zaliczkę o kwotę, która stanowi 1/12, 1/24 lub 1/36 kwoty zmniejszającej podatek.

Częściowe odliczanie składki zdrowotnej

Rząd złagodzi trochę negatywne skutki pierwszej wersji Polskiego Ładu i umożliwi przedsiębiorcom częściowe odliczenie składki zdrowotnej.

 • Podatek liniowy – od dochodu możemy odliczyć składki zdrowotne do wysokości 8 700 zł rocznie.
 • Karta podatkowa – możemy obniżyć podatek o 19% składek zdrowotnych.
 • Ryczałt – w tym przypadku odliczymy połowę zapłaconych składek zdrowotnych od przychodu. 

Przedsiębiorcy opodatkowani według skali nie otrzymają takiej możliwości, ale skorzystają z obniżenia stawki PIT.

Jeżeli złożymy rozliczenie roczne, to nadpłatę składek otrzymamy na wniosek z urzędu po weryfikacji Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku, gdy nie będziemy składać rozliczenia rocznego, nasza nadpłata zostanie zaliczona na rzecz przyszłych zobowiązań.

Rozliczanie samotnych rodziców Polski Ład 2.0

W nowelizacji znajdziemy zmiany w rozliczeniach dla osób samotnie wychowujących dzieci. Za rok 2022 będą mogli jednak rozliczyć się wspólnie z dzieckiem. Będzie to bardziej korzystne niż wprowadzona wcześniej ulga w wysokości 1 500 zł ze względu na wyższą kwotę wolną od podatku. Zapowiedziano również zwiększenie limitu zarobków dziecka – 16 061,28 zł za rok 2022.

Wliczanie zasiłku macierzyńskiego do ulg

Wprowadzone z m.in. Polskim Ładem ulgi dla młodych, dla rodzin 4+, dla osób powracających z zagranicy, czy dla seniorów nie były korzystne dla matek, ponieważ nie wliczaliśmy do nich zasiłków macierzyńskich. Od lipca świadczenia te nie mogą być pomniejszane o zaliczkę na podatek dochodowy. Dotyczy to przychodów za okres urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego i rodzicielskiego. Zwolnienie nastąpi jeśli nie przekroczymy w roku 85 528 zł przychodów wraz z tymi objętymi wyżej wymienionymi ulgami.

Podsumowując, nowelizacja Polskiego Ładu przynosi wiele zmian. Wspomnieliśmy o najważniejszych, które wchodzą w życie już od 1 lipca. Polski Ład 2.0 przynosi jeszcze zmiany min. w modyfikacji katalogu przychodów w PIT i CIT, modyfikacji zwolnień podmiotowo-przedmiotowych, czy w tzw. uldze na zabytki. Warto być na bieżąco z ustawą i przygotować się do nowych zasad podatkowych.