Podatek VAT- najważniejsze informacje

Podatek VAT jest z nami od 1954 roku, a ciągnęło się za nim wiele obowiązków prawnych, regulacji itp. Jako pierwszy pojawił się on we Francji,natomiast do Polski zjawił się w 1993 roku. Warto znać poprawną definicję podatku VAT oraz jaką pełni rolę we współczesnym świecie.

Definicja Podatku VAT


Inaczej podatek VAT jest nazywany podatkiem od wartości dodanej. Jego specyfika polega na tym, że jest typem pośredniego i powszechnego podatku obrotowego. Jego rolą jest obciążenie finalnego nabywcy towaru, czyli osoby, która nabywa jakiś produkt. Należy pamiętać, że podatek VAT jest wliczony w cenę towaru. Wyróżnikiem podatku VAT jest to, że jest podatkiem wielofazowym, innymi słowy obciąża przyrost wartości w każdej z faz obrotu gospodarczego. Niezależnie czy jest to dystrybucja, czy produkcja podatek VAT nakłada się na każdą z transakcji sprzedaży. W krajach Unii Europejskiej VAT jest bardzo powszechny. W Polsce podatek VAT stał się obowiązkowy ze względu na przystąpienie Polski do UE, przez co weszła ustawa o podatku od towaru i usług. Jako przedsiębiorca podatek płacisz zależnie od tego jaką sprzedaż osiągniesz – w ten sposób jest ustalana wysokość płaconego podatku. Podatek VAT w niektórych sytuacjach możesz odliczyć. 

Kto jest podatnikiem podatku VAT?

Podatnicy podatku VAT:

  1. jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
  2. osoby prawne,
  3. osoby fizyczne, które samodzielnie wykonują działalność gospodarczą,
  4. osoby fizyczne, które są usługobiorcami usług- świadczone one muszą być przez podmioty z siedzibą za granicą lub, które dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. 

Prawo krajowe podatku VAT


Przez ponad 10 lat w Polsce obowiązywała ustawa o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym. Zmieniło się to wraz z przystąpieniem Polski i Unii Europejskiej. Spowodowało to wprowadzenie Ustawy o podatku dochodowym od towarów i usług – dzięki takim krokom podatek VAT w całej UE został ujednolicony. Jako podstawa prawna jest to ciągle niezmienne. Jedyne co przechodzi zmiany to przepisy, zwłaszcza te unijne. 

Inwestycje indywidualne, które są wydawane przez organy skarbowe i orzecznictwo sądów administracyjnych pełnią bardzo ważną rolę w związku z podatkiem VAT. Jeżeli sytuacja jest konfliktowa, sporna to często podatnicy wykorzystują wcześniej już wydane decyzje, a także zgłaszają się z prośbą o ocenę indywidualnej sytuacji. Koszty tego nie są wysokie, a warto z takiej interpretacji korzystać, ponieważ chroni ona przed karami nakładami podczas kontroli skarbowej. 

Jakie są stawki VAT w Polsce?


Stawki podatku VAT w Polsce mają bardzo zróżnicowaną wartość:

  1. 8% jest obniżoną stawką, obowiązuje np. przy infrastrukturze towarzyszącej, robotach montażowo-budowlanych, remontach, w  obiektach budownictwa mieszkaniowego z wyłączeniem lokali gastronomicznych i użytkowych,
  2. 23% to podstawowa stawka podatku VAT,
  3. 5% to stawka obniżona jest ona stosowana przy produktach rolnych, czasopismach specjalistycznych i książkach,
  4. 0% to stawka specjalna, która została stworzona dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu usług. 

Występują również sytuacje wyjątkowe, w których  podatnik może być zwolniony z podatku VAT. Przedsiębiorca nie może samodzielnie wybierać stawek jakie zapłaci. Zależna jest ona od klasyfikacji usługi, czy też towaru, który oferuje. Ma to na celu kontrolować politykę prorodzinną, oświatową i inne tego typu działania.  System jest coraz bardziej wzmocniony i rzadziej słyszy się o wyłudzaniu podatku VAT. 

Opłata podatku VAT


Opłata podatku VAT jest obowiązkiem niezależnie od wezwania do obliczania i wpłacania podatku za okresy miesięczne. Powinno zostać to uregulowane do 25-go dnia miesiąca następującego po tym miesiącu, w którym zaistniał obowiązek podatkowy. Jeżeli jest to mały podatnik, to obowiązkiem jest opłata do 25-ego dnia następującego po każdym kwartale, w którym zaistniał obowiązek podatkowy.