Podatek cukrowy od 2021 r.

Od stycznia 2021 r. obowiązuje w Polsce nowy podatek cukrowy, czyli tzw. opłata cukrowa, podatek od cukru. W obecnym czasie, ciężkim dla wielu przedsiębiorców, jest to dodatkowe obciążenie fiskalne i mogą jeszcze pogorszyć ich sytuację. Czego dotyczy i jak go obliczyć?

Co obejmuje podatek cukrowy?

W 96,5 % podatek cukrowy stanowi przychód NFZ. Narodowy Fundusz Zdrowia ma przeznaczyć tą opłatę głównie na działania o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym pacjentów z nadwagą i otyłością. Dotyczy to chorób rozwiniętych na tle niewłaściwych wyborów i zachowań zdrowotnych.

Opłata cukrowa jest podatkiem od napojów z dodatkiem substancji o właściwościach słodzących oraz kofeiny lub tauryny, w produkcie gotowym do spożycia. Taka opłata ma zachęcić producentów do wytwarzania zdrowych produktów spożywczych, a konsumentów do ich zakupu.

Czego nie obejmuje opłata cukrowa?

Napojów takich jak:

 • wyroby medyczne,
 • suplementy diety,
 • żywność specjalnego przeznaczenia medycznego,
 • wyroby akcyzowe,
 • w których na pierwszym miejscu w wykazie składników znajduje się mleko albo jego przetwory (jogurty, maślanki, kefiry, mleko zsiadłe itp.).
 • w których udział soku owocowego warzywnego lub owocowo – warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu, a zawartość cukrów jest mniejsza lub równa 5 g na 100 ml napoju,
 • roztwory węglowodanowo-elektrolitowe, w których zawartość cukrów jest mniejsza lub równa 5 g w przeliczeniu na 100 ml napoju.

Kto płaci podatek cukrowy i jak go obliczyć?

Na wysokość podatku cukrowego składa się kilka części:

 1. Opłata stała – 0,50 zł za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju, lub za zawartość w jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej substancji słodzącej,
 2. Opłata zmienna – 0,05 zł za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju – w przeliczeniu na litr napoju,
 3. 0,10 zł dodatkowo w przypadku dodatku kofeiny lub tauryny.

Obowiązek opłaty cukrowej ma osoba fizyczna, osoba prawnej oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawne, która jest

 • podmiotem sprzedającym napoje do punktów sprzedaży detalicznej
 • producentem, podmiotem nabywającym napoje w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub importerem napoju,
 • zamawiającym, w przypadku gdy skład napoju objętego opłatą stanowi element umowy zawartej przez producenta a dotyczącej produkcji tego napoju dla zamawiającego.

Podatek cukrowy płaci się do Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu.