PFR dla Dużych Firm- Tarcza Finansowa

Covid-19 spowodował, iż zamknęła się duża liczba przedsiębiorstw, a wiele innych popadło w finansowe tarapaty. Polski Fundusz Rozwoju chce pomóc firmom w pokryciu szkód związanych z trwającą epidemią. W związku z tym powstała Tarcza Finansowa PFR, której ponowne uruchomienie ma pozwolić na poprawę warunków finansowych dużych firm. Wnioski o PFR należy składać w określonym terminie do 30 września 2021 roku. 

Jaki jest cel Tarczy Finansowej PFR?

Tarcza Finansowa PFR powstała po to, aby wspomóc pokrycie kosztów dużych firm, które utraciły płynność finansową ze względu na koronawirusa. Inaczej jest to finansowanie preferencyjne, które udziela się na czas maksymalnie do czterech lat. PFR ma formę oprocentowania i umarzalnej pożyczki. Bezzwrotna pomoc od Polskiego Funduszu Rozwoju pokrywa aż do 75% wykazanych szkód w wyniku epidemii Covid-19. Ta forma finansowania powstała dla firm, które ucierpiały z powodu koronawirusa. Rozumie się to jako skumulowana negatywna EBITDA. 

Na skutek czego zostało wprowadzone finansowanie preferencyjne?

Finansowanie preferencyjne zostało wprowadzone na skutek:

 1. całkowitego zamknięcia firmy, bądź częściowego wyłączenia z użytku na skutek przebywania pracowników na kwarantannie;
 2. ograniczenia lub zamknięcia działalności w wyniku restrykcji sanitarnych;
 3. problemu z płynną sprzedażą lub brakiem możliwości odbioru towarów przez klienta;
 4. braku sprzedaży przez zerwanie łańcucha dostaw i niedostępności niezbędnych produktów. 

Dla kogo jest Tarcza Finansowa PFR?

Duże firmy, które chcą skorzystać z Tarczy Finansowej PFR muszą spełniać poniższe kryteria:

 1. MŚP, które zatrudniają więcej niż 150 pracowników,
  1. wyłącza się z tego właściciela, którego obrót roczny w 2019 to minimalnie 100.000.000 zł. Luka finansowania musi przekraczać 3.500.000 zł.
 2. Duże przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 249 pracowników, ale pomijając właściciela, którego obrót za 2019 rok przekracza 50.000.000 euro, a suma bilansowa na koniec roku 2019 przekracza 43.000.000 euro.  

Przedsiębiorstwa, które nie wdrożyły żadnych działań w celu ograniczenia szkód związanych z Covid-19 nie mogą skorzystać z finansowania preferencyjnego. Ponadto jeżeli firma nie jest prowadzona w należyty i staranny sposób, a właściciel sam doprowadza do jej zadłużenia i upadłości również taka pożyczka nie wchodzi w grę. Stopa oprocentowania w finansowaniu jest stała i równa:

 • 2,25% w czwartym, piątym i szóstym roku od dnia podpisania umowy,
 • 1,25% w drugim i trzecim roku od dnia podpisania umowy,
 • 0,75% w pierwszym roku od dnia podpisania umowy.

Na jakie potrzeby może być wzięta pożyczka PFR?

Jeżeli przedsiębiorca ma do uregulowania jakieś ważne płatności bieżące może skorzystać z pożyczki PFR na: 

 • wynagrodzenia dla pracowników,
 • zobowiązania publiczno-prawne,
 • cele ustalone w Dokumencie Finansowania Programowego,
 • zobowiązania handlowe.

Kiedy nie można skorzystać z finansowania?  

 • W przypadku przejęcia lub fuzji,
 • nabycia udziałów lub akcji w celu umorzenia,
 • obsługi odsetek, kuponów, płatności prowizji i opłat, spłaty, refinansowania lub przedterminowej spłaty zadłużenia finansowego.

Warto pamiętać, że pożyczka preferencyjna ma charakter nieodnawialny. Wniosek można złożyć tylko i wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem strony www.pfrsa.pl