Nowe role księgowego przyszłości

Księgowy to zawód bardzo potrzebny i odpowiedzialny. Ciągły rozwój to podstawa, jeśli chce pracować się w tej branży. Księgowi przyszłości powinni rozwijać przede wszystkim umiejętności technologiczne, które na pewno zapewnią bardziej efektywną pracę.  

Jakie są trendy w pracy księgowego?

Rynek stale się zmienia, a więc wymusza na wielu branżach rozwój i poszerzanie dotychczasowych umiejętności o dodatkowe role. Księgowość to zawód bez którego tak naprawdę firmy nie istnieją. Nowe obowiązki, których podejmują się księgowi pozwalają firmie nadal funkcjonować, a ich pozycja na rynku pracy mocno się umacnia. Bardzo ważnym elementem dla firm, który wyznaczają księgowi jest wydajność i chęć odniesienia sukcesu. Pokazuje to, że księgowość to nie tylko liczby, rachunki i faktury, ale także umiejętna analiza trafności danej strategii i celów. Dział ten musi się zmierzyć z ogromną ilością zmian prawny, które spędzają im często sen z powiek. Jako że, temat jest bardzo ważny, ciężko im często pogodzić go z realizacją planów sprzyjających rozwojowi przedsiębiorstwa. 

Umiejętności technologiczne, oraz spowodowany epidemią COVID-19 tryb home office, to również wyzwania z jakimi muszą i będą coraz częściej musieli się zmierzyć księgowi przyszłości. Dzisiaj nie jest wystarczającym szybkie i sprawne liczenie na kartce, ale dobór odpowiedniego oprogramowania księgowo-finansowego , które pomoże usprawnić pracę. Dodatkowo istotne jest archiwizowanie danych, ich automatyczne wyszukiwanie, czy też szereg zabezpieczeń, które pozwolą uniknąć cyberataków – w obecnych czasach są one coraz częstsze. Na te aspekty warto zwrócić uwagę, ponieważ dzięki temu osoba na tym stanowisku zyskuje czas na wykonywanie innych ważnych zadań. 

Księgowi, którzy umieją więcej

Branż na rynku Polskim jest bardzo dużo, a więc każdy księgowy dopasowuje swoją wiedzę i zebrane umiejętności do potrzeb danej organizacji. Udając się na niezbędne kursy i szkolenia zagłębiają się w tematy firmy. Pracodawcy bardzo cenią sobie księgowych, którzy mają dużą wiedzę na temat wsparcia procesów, potrafią przeprowadzać analizy, czy też formułują wnioski i umiejętnie dostarczają informacje. Gdzie najczęściej pracują księgowi?  Księgowych spotkać można w handlu, przemyśle, biurach rachunkowych i sektorze publicznym. Rozwój technologii w tej branży pozwala na łatwiejszą pracę z danymi, a co za tym idzie zespół ma czas na efektywniejsze opracowanie strategii i wizji firmy na kolejne lata. 

Przyszłość w rachunkowości 

Bardzo dużo zmian widać także w rachunkowości, która też jest bardzo ważnym elementem firmy. Księgowość i rachunkowość jest widziana w realizacji planów związanych ze zrównoważonym rozwojem rynków finansowych, firm jak również gospodarek.  Jakie role może pełnić księgowy?

Obrońca marki

Zadaniem takiej osoby jest pilnowanie reputacji marki oraz ochrona całego przedsiębiorstwa. Mając na uwadze finanse i posiłkując się danymi z nimi związanymi, księgowy upewnia się czy aktywa i dane firmy są należycie chronione. Ważnymi cechami księgowego jest prawdomówność i uczciwość oraz dbałość o organizację. Ponadto pracownik na tym stanowisku musi umiejętnie dobierać zespół, aby wszystkie procesy były spójne z przepisami. 

Profesjonalista darzony zaufaniem

W rachunkowości ważna jest etyka pracy, bez niej wykonywanie tego zawodu jest niemożliwe. Nieodpowiednie praktyki biznesowe, brak zaufania w zespole, może sprowadzić poważne niebezpieczeństwo i zahamować rozwój firmy. Księgowy jest zorientowany w branży i potrafi stawiać nowe pomysły w taki sposób, aby być jak najbardziej obiektywnym i dostosowując się do sytuacji firmy. Cyberataki, oszustwa i inne bezprawne incydenty również w żaden sposób nie mogą być zatajane przez osobę na tym stanowisku. 

Drugi pilot

Osoba na tym stanowisku na ogromny wpływ na założenia strategiczne oraz na współpracowników. Niejednokrotnie może wprowadzać różne zmiany w przedsiębiorstwie. Księgowy pełniący taką rolę może kształtować wizję i misję firmy oraz holistycznie powinien patrzeć na całe przedsiębiorstwo. Inspiracją do działania powinien być dla niego zespół. 

Osoba trudniąca się w procesach i kontroli

W tej roli ważne są wydajne procesy i prawidłowy przebieg pracy oraz pełnionych obowiązków w ramach całego przedsiębiorstwa, ale i finansów. Obowiązki finansowo-księgowe są wtedy lepiej realizowane, a co za tym bardziej efektywne. 

Przemiany technologiczne i cyfrowe

W tej roli księgowy dąży do tego, aby w firmie wprowadzać nowe technologie, które ułatwią pracę i posłużą całemu przedsiębiorstwu. Intensywnie poszukuje nowości, nie boi się zmian, jest pewny cyfryzacji i rozwoju technologicznego, ma na ten temat sporą wiedzę. Dba o dane, o ich zrozumiałość dla innych, stawia na analizę.

Osoba nawigująca

Księgowy pełniący rolę nawigatora dba o to, aby przedsiębiorstwo było rentowne. Na podstawie swojej wiedzy i analizy tworzy wnioski, które firma później wykorzystuje i wciela w życie. Jest ciągle na bieżąco z wydarzeniami w firmie, sprawuje rolę finansowe oraz te spoza nich. Jest w stanie określić ryzyko i szanse dla przedsiębiorstwa. Wspomaga budowę strategii. 

Rynek stale się zmienia, a więc wymusza na wielu branżach rozwój i poszerzanie dotychczasowych umiejętności o dodatkowe role. Księgowość to zawód bez którego tak naprawdę firmy nie istnieją. Nowe obowiązki, których podejmują się księgowi pozwalają firmie nadal funkcjonować, a ich pozycja na rynku pracy mocno się umacnia. Bardzo ważnym elementem dla firm, który wyznaczają księgowi jest wydajność i chęć odniesienia sukcesu. Pokazuje to, że księgowość to nie tylko liczby, rachunki i faktury, ale także umiejętna analiza trafności danej strategii i celów. Dział ten musi się zmierzyć z ogromną ilością zmian prawny, które spędzają im często sen z powiek. Jako że, temat jest bardzo ważny, ciężko im często pogodzić go z realizacją planów sprzyjających rozwojowi przedsiębiorstwa. 

Umiejętności technologiczne, oraz spowodowany epidemią COVID-19 tryb home office, to również wyzwania z jakimi muszą i będą coraz częściej musieli się zmierzyć księgowi przyszłości. Dzisiaj nie jest wystarczającym szybkie i sprawne liczenie na kartce, ale dobór odpowiedniego oprogramowania księgowo-finansowego LINK, które pomoże usprawnić pracę. Dodatkowo istotne jest archiwizowanie danych, ich automatyczne wyszukiwanie, czy też szereg zabezpieczeń, które pozwolą uniknąć cyberataków – w obecnych czasach są one coraz częstsze. Na te aspekty warto zwrócić uwagę, ponieważ dzięki temu osoba na tym stanowisku zyskuje czas na wykonywanie innych ważnych zadań.