NIP europejski – co warto wiedzieć

NIP europejski - co musisz wiedzieć

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w Polsce często dokonują transakcji z kontrahentami zagranicznymi. To właśnie dlatego wielu z nich posiada NIP unijny który pomaga w poprawnym rozliczeniu podatkowym. Służy on przede wszystkim do identyfikacji podmiotów na płaszczyźnie gospodarczej. Jak uzyskać NIP europejski i kto ma obowiązek jego posiadania? Dowiedz się z dalszej części artykułu! 

Czym jest NIP Europejski? 

Przede wszystkim warto wspomnieć, że NIP europejski, jak sama nazwa wskazuje, ma zastosowanie jedynie w transakcjach z krajami należącymi do UE. NIP europejski to odpowiednik polskiego NIP-u (Numeru Identyfikacji Podatkowej), który nadawany jest każdemu przedsiębiorcy. Dzięki niemu możliwe jest dokonywanie transakcji wewnątrzwspólnotowych. Dane przedsiębiorstwo może posiadać w całej swojej historii wyłącznie jeden NIP, co zdecydowanie pozwala na usystematyzowanie całego systemu podatkowego. 

Przedsiębiorca otrzymuje NIP-UE który dla podatników polskich wygląda tak jak NIP nadawany podczas zakładania działalności gospodarczej. Różnica jest w tym, że poprzedzony jest przedrostkiem PL. To dodatkowe oznaczenie pozwala na łatwe rozpoznanie kraju, z którego pochodzi firma.

NIP europejski w przypadku polskich podatników składa się z oznaczenia PL i 10 cyfr – PLXXXXXXXXXX. 

Kto musi posiadać NIP europejski? 

Operacji finansowych wewnątrz Unii Europejskiej mogą dokonywać czynni podatnicy VAT oraz przedsiębiorcy zwolnieni z podatku od towarów i usług. Jest to szczególnie ważne, gdy  NIP międzynarodowy nadawany jest przedsiębiorstwom z UE. Bezwzględny obowiązek rejestracji zachodzi w transakcjach polegająch m.in na wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, nabyciu towarów, świadczeniu usług, w stosunku do której rozliczenie VAT spoczywa na nabywcy, a także nabyciu usług, gdy to polski podatnik jest zobligowany do rozliczenia podatku VAT. Jeżeli chodzi o podmioty zwolnione z VAT, są one niekiedy zmuszone do rejestracji VAT-UE (również w wyżej wymienionych sytuacjach) gdy przedsiębiorca jest dostawcą towaru. Wyjątkiem jest jednak, jeżeli wartość operacji w ciągu roku nie przekracza 50 000 zł. Właśnie wtedy polski podatnik, który jest zwolniony z podatku VAT, nie musi nabywać NIP-UE.  

Jak uzyskać NIP europejski? 

Aby uzyskać NIP europejski przedsiębiorca musi wyrazić takie żądanie. Można je zgłosić 

na trzy sposoby: 

  1. w urzędzie,
  2. listownie,
  3. online. 

Należy jednak wcześniej zrealizować formalności, czyli zarejestrować VAT-UE. Składa się go w odpowiednim urzędzie skarbowym jako formularz VAT-R, który jest aktualizacją dotychczasowego NIP-u przedsiębiorstwa. Usługa jest darmowa, ewentualne koszty pojawią się wraz z nawiązaniem współpracy pełnomocnika. NIP-UE należy zarejestrować najpóźniej dzień przed dokonaniem pierwszej transakcji wewnątrz wspólnoty

Deklaracja VAT-UE – czym jest? 

Podatnik korzystający z europejskiego NIP-u jest zobligowany do poprawnego zaksięgowania wszelkich wykonywanych transakcji oraz do wysyłania informacji podsumowującej VAT-UE raz w miesiącu. Wykonuje się to za pomocą specjalnej deklaracji podatkowej, która pełni funkcję informacyjną jeśli chodzi o regulowanie należności w urzędzie skarbowym. Zeznanie sporządza sam podatnik i najważniesze jest to, aby dane w nim zawarte były zgodne ze stanem rzeczywistym. Jeżeli tak nie będzie – przedsiębiorcy grożą surowe konsekwencje karno skarbowe lub nawet karne. 

W deklaracji określa się wszystkie operacje finansowe zawarte z podmiotami zagranicznymi. Należą do nich: wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług, w stosunku do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT, a także wewnątrzwspólnotowe transakcje i przemieszczenie towarów w procedurze magazynu typu call-off stock. 

Zeznanie należy składać do 25. dnia miesiąca następującego po tym, w którym doszło do transakcji.