Najważniejsze zmiany prawne 2021 rok

Nowy rok to nie tylko zmiana daty w kalendarzu, ale także wiele istotnych zmian prawnych. Koronawirus doprowadził do podjęcia szybkich, lub przesunięcia pewnych decyzji. Do nowości jakie weszły wraz z rokiem 2021 można zaliczyć m.in. ostatni etap PPK, prawo podatkowe, status działalności gospodarczych. Większość zmian dotyczy podatków, ale odczują je również osoby z handlu e-commerce, gospodarowania odpadami, przetargi i zamówienia publiczne. Innowacje zostały wprowadzone również w umowie o dzieło. W poniższym artykule zostaną opisane najważniejsze zmiany w 2021 roku

Rejestracja umów o dzieło

Od stycznia została wprowadzona ewidencja umów o dzieło – każda z nich będzie musiała być zgłoszona w ZUS-ie. Pozwoli to na sprawdzenie ile takich umów jest zawieranych w Polsce. Zgłaszać ją będą wszystkie osoby fizyczne i płatnicy składek. Nie ma to znaczenia czy są rejestrowani w ZUS jako płatnik składek, czy nie. Kogo nie dotyczy zgłoszenie? 

  1. umów zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności,
  2. wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem,
  3. zawartych z własnym pracownikiem.

Estoński CIT

Estoński Cit to inaczej ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, który obowiązuje od początku 2021 roku. Ma on na celu odroczenie opodatkowania podatkiem dochodowym do chwili wypłaty zysku dla udziałowca. Obrót spółki, jeżeli chce się skorzystać z tego rozwiązania nie może być większy niż 100 mln złotych. Ponadto wspólnikami powinny być osoby fizyczne, a spółka powinna współpracować z trzema osobami. Okres trwania Estońskiego CITu to 4 lata, ale może być on przedłużony na kolejne cztery. 

Pracownicze Plany Kapitałowe

Bardzo gorącym tematem ostatniego czasu jest PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe.  Pozwalają one zainteresowanym osobom na oszczędzanie na emeryturę. Składki podzielone są na części; jedną z nich wpłaca pracownik, a inne pracodawca i państwo. Wprowadzenie PPK w firmie jest obowiązkowe, ale od pracownika zależy, czy chce się do niego dopisać. Rok 2021 obejmuje czwarty etap wdrożenia PPK, oraz jednostki sektora finansów publicznych. 

Ulga abolicyjna

Zmiany z dnia 20.10.2020 roku, obejmują limit odliczenia dla ulgi abolicyjnej. Według nich podatnicy mają możliwość odliczać od podatku dochodowego kwoty ulgi. Kwota ta nie może być wyższa niż 1360zł. Każdy ma prawo wykorzystać ulgę abolicyjną, ale kwota odliczenia od podatku dochodowego z tego tytułu nie będzie mogła być wyższa niż 1360zł. W 2021 nastąpiła niekorzystna zmiana, a pracujący za granicą nie posiadają już ulgi abolicyjnej. Niestety skutkuje to w wielu krajach zapłaceniem podwójnego podatku.  

Zwolnienie z PIT za zakup mieszkania 

Do 31.12.2021 roku Minister Finansów wydłużył rozporządzenie dotyczące terminu na wydatkowanie na swoje cele mieszkaniowe otrzymanego w 2018 roku przychodu ze sprzedaży nieruchomości. Zakup w innym roku niż 2020 skutkuje koniecznością zapłaty dodatkowego podatku. 

Dodatek pielęgnacyjny do emerytury

W zakładzie ZUS można składać wniosek o dodatek pielęgnacyjny. Przysługuje on osobom, które mają więcej niż 74 lata, dodatek można otrzymać również z KRUSu. Wskaźnik waloryzacji na marzec 2021 rok wynosi 104,24, a obecne kwoty zasiłku to 229,91 zł, oraz 244,87 zł dla inwalidy wojennego. 

Ryczałt w 2021 roku

Wraz ze styczniem 2021 roku wprowadzono nowy, wyższy limit przychodów na rozliczanie PIT w formie ryczałtu. Zmianie uległ również katalog wolnych zawodów, która pozwala na opodatkowanie ryczałtem. Z tej formy opodatkowania mogą teraz korzystać m.in. położne, fizjoterapeuci, pielęgniarki, księgowi, biegli rewidenci i doradcy podatkowi. Chęć do zmiany rozliczenia trzeba zgłosić do naczelnika Urzędu Skarbowego. 

Wzrost płacy minimalnej

Od stycznia 2021 wzrosła płaca minimalna do 2800 brutto, jest to wzrost o 280 zł. Skutkuje to tym, że w tym roku aż 53,2% będzie pracować za najniższą krajową w Polsce. Minimalna kwota wynagrodzenia wzrośnie w porównaniu do 2015 roku o 1050 zł. Stawka umów cywilnoprawnych została podniesiona z 17 zł brutto do 18,30 zł brutto. 

Przedsiębiorca jak konsument

Kodeks cywilny mówi, że konsument jest osobą fizyczną, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej. Nie jest on związana w sposób bezpośredni z jej działalnością zawodową lub gospodarczą. Od 2021 roku przedsiębiorcy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą będą traktowani na równi w konsumentami. W związku z tym przysługuje im ochrona właściwa konsumenta, ale co za tym idzie należy zmienić umowy. Należy dostosować regulaminy i dokumenty wewnętrzne, a sprzedawcy mają obowiązek informacyjny, który do tej pory dotyczył tylko sprzedaży B2B.