Najważniejsze zmiany podatkowe w 2023 r.

Najważniejsze zmiany w w2023 roku

Początek roku często wiąże się z nowymi podatkami. Niejednokrotnie pojawiają się również zmiany i likwidacje podatkowe. Rok 2023 stawia przed nami dużo wyzwań w tym temacie. Jakie są najważniejsze zmiany podatkowe w 2023 r.? Czy pojawią się dodatkowe podatki? O najważniejszych zmianach podatkowych przeczytasz o tym w artykule.

Podwyższony podatek na rzecz OPP

Kwota, która zostanie przekazywana na rzecz OPP (Organizacji Pożytku Publicznego) przez podatnika zostaje podniesiona. Procent ten wzrośnie z 1% na 1.5% podatku, który jest należny w zeznaniu PIT.

Zniesienie obowiązku złożenia informacji PIT i WZ

Przedsiębiorcy od 1 stycznia nie są zobowiązani do składania zeznań podatkowych z informacjami o wierzytelności i zobowiązaniach zmniejszających, które wynikają z PIT/WZ.

Rozliczanie rent przez małoletnie osoby

Od dłuższego czasu renta, która przysługiwała dzieciom, była doliczana do dochodów rodziców lub prawnych opiekunów, a następnie wykazywana w zeznaniu rocznym. Od stycznia renta, którą osiąga małoletnia osoba, będzie stanowić jej dochód.

Zmiany w limitach płatności gotówkowych

Została odroczona data wejścia w życie limitu płatności gotówkowych dla przedsiębiorców. Planowano także limity dla osób fizycznych odnośnie płatności gotówkowych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

 Limity miały wyglądać następująco:

  • 8 tys. zł (wcześniej 15 tys. zł) – dla przedsiębiorców
  • 20 tys. zł – dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej

Zarówno pierwszy jak i drugi limit został przesunięty na 1 stycznia 2024 r.

Pobieranie zaliczek w roku podatkowym

Z nowym rokiem doszło rozszerzenie katalogu rodzajów uzyskiwanych przychodów, które uprawniają do złożenia wniosku o zaprzestanie pobierania zaliczek w roku podatkowym. 

Jeżeli podatnik przewiduje, że jego dochody nie przekraczają kwoty 30 tys. zł, będzie mógł złożyć wniosek o odstąpienie o pobieraniu zaliczki.

Ryczałt ewidencjonowany

Wzrosły limity kwartalne dla podatników, którzy opłacają ryczałt ewidencjonowany. Obecnie wynosi 965.440 zł, czyli o 46.620 zł więcej niż w poprzednim roku.

Dodatkowo w nowym roku ryczałt ewidencjonowany będą mogły opłacić tylko podatnicy, których przychody nie przekroczyły kwoty 9.654.400 zł, czyli o 466.200 zł więcej, niż w ubiegłym roku.

Po przekroczeniu limitu ustawowego przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia pełnej księgowości. Jeżeli w.w. kwota nie została przekroczona, to podatnik nadal może używać uproszczonej formy księgowości.

Wyższa kwota wolna od podatku

W tym roku będzie obowiązywać ta sama skala podatkowa co w ubiegłym roku. Będzie miała zastosowanie do dochodów, które zostały osiągnięte w 2023 r.

Tak samo niezmiennie wygląda sytuacja z kwotą wolną od podatku. Tak samo jak w 2022 r. będzie to 30 tys. zł.

Skala podatkowa w 2023 r. wygląda następująco:

  • do 120 tys. zł – 12% (odjąć kwotę zmniejszającą podatek – 3.600 zł) podatku,
  • ponad 120 tys. zł – 10.800 zł (dodać 32% nadwyżki) podatku.

Opodatkowanie najmu prywatnego

W tym roku zmieniły się zasady opodatkowania najmu poza działalnością gospodarczą. Osoby, które otrzymują przychód za najem prywatny mogą wybrać jedną formę opodatkowania- poprzez ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Te osoby nie będą mogły rozliczać na zasadach ogólnych przychodów z najmu prywatnego.

Podatnik traci możliwość zmniejszenia uzyskiwanych przychodów o koszt wynajmu mieszkania.

Oznacza to, że przychody będą opodatkowane stawką:

  • 8.5% przychodu do 100.000 zł,
  • 12.5% od przychodu ponad 100.000 zł.

Składanie oświadczeń podatku dochodowego

Ten rok wnosi dużo zmian. Od 2023 roku wszystkie oświadczenia i wnioski muszą być składane na piśmie lub przez inny sposób wybrany przez płatnika (tj. elektronicznie, lub poprzez program kadrowo-płacowy).

Nowe zmiany dotyczą m.in. oświadczeń o:

  • rozliczaniu wspólnie z małżonkiem,
  • obliczanie zaliczek,
  • zastosowaniu 50% kosztów uzyskania przychodów z działalności twórców,
  • wysokość stosowania zryczałtowanych kosztów przychodów.