Najważniejsze informacje o numerze REGON

Kobieta w biurze, uśmiechnięta bizneswoman, rejestracja numeru REGON

Każdy podmiot gospodarczy w krajowym rejestrze urzędowym dostaje numer REGON. Jest on niepowtarzalny, dostosowany tylko i wyłącznie dla jednej firmy i nie ma możliwości rozpowszechniania i użycia go przez innych. Poniżej przedstawimy najważniejsze informacje o numerze REGON. 

Co to jest numer REGON?

Dzięki nadaniu numeru REGON, łatwo zebrać najważniejsze informacje na temat przedsiębiorstw działających na terenie kraju. Inaczej można określić w ten sposób numer identyfikacyjny firmy. REGON, czyli krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, powstał na podstawie artykułu 41 ust. 1 pkt. 1 ustawy o statystyce publicznej. Ponadto jest on prowadzony w systemie teleinformatycznym- umożliwia przetwarzanie informacji w formie elektronicznej. Rozporządzenie Rady Ministrów określa zasady prowadzenia i aktualizacji rejestru REGON. Dyrektywa powstała 30.11.2015 roku w sprawie przedstawienia sposobu i prowadzenia i aktualizacji numeru REGON. 

Rejestr numeru REGON i administrator danych 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego GUS jest administratorem danych, którą są przetwarzane w REGON. Co wpisuje się do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej?

 1. Informacje o osobach prawnych,
 2. jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej,
 3. osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą,
 4. jednostki lokalne.

Każde z powyższych mają nadawany unikalny numer REGON. 

Wpis do rejestru REGON

Dane przekazuje się w formie elektronicznej z CEIDG, w ten sposób realizuje się wpis do rejestru REGON. CEIDG-1 to wniosek, który jest zgłoszeniem do GUS. Ponadto, w przypadku osoby nie wpisującej się do CEIDG wpisu do rejestru REGON dokonuje się wykorzystując formularz RG. 

Dokładna forma numeru REGON

Numer REGON jest to zbiór dziewięciu cyfr, które mają duże znaczenie dla przypisania ich organizacjom lub jednostce prawnej. Liczbą porządkową jest osiem pierwszych cyfr, natomiast cyfra numer dziewięć jest kontrolna. Jeżeli mamy do czynienia z jednostką lokalną to numer REGON jest czternastocyfrowy i wtedy dziewięć pierwszych cyfr to identyfikator, cztery następne to liczba porządkowa, a ostatnia cyfra jest kontrolna. Gdzie stosuje się taki identyfikator? 

 1. W systemach informacyjnych administracji publicznej,
 2. w rejestrach urzędowych.

Obowiązkiem organów jest bieżące posługiwanie się numerem szczególnie przy przekazywaniu informacji. 

Skąd uzyskam numer REGON?

Uzyskanie numeru REGON zależy od tego czy:

 1. jesteś przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i podlegasz wpisowi do CEIDG. Wniosek CEIDG-1 to jednocześnie zgłoszenie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jest to określone za pomocą ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
 2. jesteś przedsiębiorcą wpisanym do KRS;
 3. posiadasz spółkę kapitałową, spółkę cywilną, spółkę przewidzianą w przepisie innych ustaw niż Kodeks spółek handlowych i Cywilny. Jesteś państwową lub samorządową organizacją, czy też wspólnotą mieszkaniową. 

W tym ostatnim przypadku potrzebną są wnioski RG-OF i RG-OP. Potrzebne może być również pełnomocnictwo dla osoby, która reprezentuje podmiot, chyba że jest ona ujawniona we wpisie w CEIDG, czy KRS.

Co wskazuje numer REGON?

REGON znajduje się w bazie statystycznej i jest on widoczny dla osób postronnych. Jakie informacje można pozyskać z numeru REGON? 

 1. Lokalizacje,
 2. numer identyfikacyjny,
 3. nazwa,
 4. adres,
 5. poczta elektroniczna, telefon i numer faksu,
 6. forma prawna,
 7. jaka jest wykonywana działalność,
 8. najważniejsze daty związane z podmiotem,
 9. forma własności. 

Rejestr REGON jest cały czas aktualizowany, aby móc na bieżąco śledzić zbiór informacji o podmiotach gospodarki narodowej. Baza danych dotycząca powyższego rejestru znajduję się w 16 urzędach statystycznych, więc jak widać jest to ważny i potrzebny numer dla polskich przedsiębiorstw.