Najem prywatny od 2023 r.

najem prywatny 2023

Od 1 stycznia 2023 r. zmieniają się zasady opodatkowania najmu prywatnego. Osoby prywatne będą mogły rozliczać wynajem wyłącznie na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego. Jak to rozliczyć? Ile wynosi podatek? Najem prywatny 2023 – dowiedz się więcej z artykułu!

Opodatkowanie najmu prywatnego

Obecnie osoby prywatne mogą rozliczać najem na zasadach ogólnych. Od przyszłego roku opodatkowanie wynajmu będziemy naliczać na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego. Będzie to jedyna możliwa opcja. Zgodnie z art. 71 Polskiego Ładu do przychodów z wynajmu w 2022 r. zastosujemy zasady opodatkowania obowiązujące na dzień 31 grudnia 2021 r. Podatnicy, którzy z tego korzystają- „nie mogą dłużej niż do 31 grudnia 2022 roku zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących odpowiednio budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego lub prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, nabytych lub wytworzonych przed dniem 1 stycznia 2022 r.”

Czy najem prywatny trzeba zgłaszać do Urzędu Skarbowego?

Przychód z najmu prywatnego powstaje już w momencie, kiedy wynajmujący otrzymuje należności z tego tytułu. Oprócz pieniędzy dotyczy to również wartość otrzymanych za najem świadczeń w naturze, lub innych świadczeń nieodpłatnych. Jeśli wynajmujący jest podatnikiem VAT, to wysokość przychodu z tytułu najmu prywatnego jest pomniejszona o podatek VAT.

Jeśli posiadamy mieszkanie pod wynajem, to przychody z tego tytułu musimy zgłosić do Urzędu Skarbowego. Od takiego dochodu musimy odprowadzać podatki. Kiedy musimy zgłosić podpisanie umowy najmu prywatnego? Jeśli jesteśmy właścicielem wynajmowanego mieszkania, nie będziemy w nim prowadzić działalności gospodarczej, a celem jego wynajmu jest zaspokojenie potrzeby mieszkaniowej. W przypadku podpisania pierwszej umowy najmu okazjonalnego musimy zgłosić to koniecznie do 20 dnia kolejnego miesiąca, po tym, w którym osiągnęliśmy pierwszy dochód.

Najczęściej, w przypadku niezgłoszenia najmu prywatnego, podatnicy mogą złożyć czynny żal. Wtedy nie zostanie na nich nałożona kara. Jeśli tego nie zrobią, a zobowiązanie nie uległo przedawnieniu (po okresie 5-ciu lat), to kara pieniężna będzie liczona zależnie od kwoty, która nie została zapłacona w Urzędzie Skarbowym z tytułu takiego najmu.

Rozliczanie najmu prywatnego w 2023 r.

Właściciel mieszkania, które wynajmuje, ma obowiązek płacić podatek od dochodu. Każde niewywiązanie się z tego obowiązku traktujemy jako wykroczenie, lub przestępstwo skarbowe. W przypadku najmu prywatnego musimy zgłosić się do Urzędu Skarbowego, w celu zgłoszenia wybranej formy opodatkowania. O 2023 roku będzie to wyłącznie ryczałt.

Najem prywatny nie zawsze jest opodatkowany podatkiem VAT. Przedsiębiorca, który jest czynnym podatnikiem VAT musi wykazywać najem w deklaracji JPK_V7. Jeśli przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą jest zwolniony z VAT, nie musi wykazywać najmu prywatnego w JPK_V7. Musi jednak pilnować limitu 200 000 zł obrotu, ponieważ jeśli go przekroczy stanie się czynnym podatnikiem VAT.

Najem prywatny od 2023 r.

Ryczałt ewidencjonowany liczymy od przychodu, nie uwzględniając żadnej kwoty wolnej od podatku. Najem prywatny od 2023 roku będziemy mogli rozliczać według stawki:

  • 8,5% dla przychodów z najmu, które nie przekroczyły limitu 100 000 zł w ciągu roku,
  • 12,5% dla przychodów z najmu, które przekroczyły limit 100 000 zł w ciągu roku.