Na czym polega działalność nierejestrowana?

Na czym polega działalność nierejestrowana?

Działalność nierejestrowana, jak każda inna działalność przynosi zyski. Tworzy się je w celu zarobkowym, musi być prowadzona w sposób ciągły i we własnym imieniu. Jest to idealne rozwiązanie dla biznesów o niskim poziomie przychodów, ponieważ nie uznaje się jej za działalność gospodarczą. Oznacza to brak niepotrzebnego wpisu w rejestrach oraz inne korzyści. Często taka działalność określana jest próbą wejścia w świat biznesu. 

Wymogi działalności nierejestrowanej

Działalność nierejestrowana to coraz popularniejszy sposób w przypadku prowadzenia skromnego biznesu. Najczęściej spotykany przy internetowych usługach (takich jak prowadzenie bloga, obróbka graficzna) oraz przy sprzedaży swojego rękodzieła (np. ręcznie wyrabiane świeczki, wino i inne dodatki). Taki biznes również musi spełniać konkretne warunki, aby zaliczać się do tej grupy.

Pojęcie tego typu działalności reguluje ustawa Prawo przedsiębiorców, a dokładniej art. 5, który mówi, że działalność nierejestrowana to taka której: 

  • przychód należny nie przekracza w żadnym miesiącu 50% minimalnego wynagrodzenia. Przychód w tym przypadku oznacza wszelkie kwoty należne, nawet te, które nie zostały otrzymane po wyłączeniu wartości zwróconych towarów; 
  • działalność gospodarcza nie została wykonana w ciągu ostatnich 60 miesięcy.

Należy jednak pamiętać o udokumentowaniu wszelkich kosztów (zakup surowców, narzędzi) oraz odpowiednim przechowywaniu takich dokumentów. Jeśli nie jest się czynnym podatnikiem VAT, wystarczą faktury z danymi osobowymi (imię i nazwisko). Będą one potrzebne w celach okazania dowodu związanego z dochodami. Limit ustala się poprzez przychód. Aby ustalić podatek PIT ważna jest kwota dochodu. Aby prawidłowo ustalić dochód, należy obliczyć różnicę między przychodami a kosztami uzyskania tych przychodów. 

Zalety działalności nierejestrowanej 

Działalność nierejestrowana to wiele zalet, wśród których należy wziąć pod uwagę przede wszystkim brak konieczności: 

  • zgłoszeń do CEIDG (dopóki przychody należne z działalności nie przekraczają miesięcznie 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia), 
  • rejestracji oraz odprowadzania wszelkich składek ZUS (społecznych i zdrowotnych), 
  • prowadzenia skomplikowanej księgowości (jedynie uproszczona ewidencja sprzedaży) ,
  • płatności okresowych zaliczek na podatek dochodowy.

Przywileje te ukazują, że założenie działalności nierejestrowanej jest dobrym sposobem na spróbowanie własnych sił w pierwszym biznesie. Jest to również ciekawa alternatywa na dodatkowy zarobek ze swojej pasji. 

Mimo braku skomplikowanej dokumentacji, należy jednak pamiętać, że w świetle prawa jest się przedsiębiorcą. Powinno się bowiem być odpowiedzialny za swoje towary/usługi. Łączy się to również z wejściem w relacje z klientami, co za tym idzie – również tymi niezadowolonymi. Należy pamiętać, że konsument ma prawo do odstąpienia od umowy, reklamacji oraz naprawy towaru. Te działania wiążą się już z dokumentacją, dlatego potrzebny jest prawidłowo sformułowany regulamin działalności. Może nawet okazać się, że nawet taki biznes może ostatecznie wiązać się ze skomplikowaną biurokracją.