Moduł BDO - Varico

Wprowadź dane, wyślij do systemu oraz przechowuj zachowane karty z możliwością edycji.

Generuj automatyczne sprawozdania według wzorca i wyślij je od razu na bdo.gov.pl.

Wprowadź dane z kart, ewidencjuj zgodnie z przepisami i miej pełną komunikację z API. Przechowuj i edytuj prowadzoną ewidencję.

Rewolucja w ewidencji odpadów 2020

Zarejestrowałeś się w rejestrze BDO? Wystawiaj samodzielnie KPO, prowadź bieżącą ewidencję odpadów, sporządzaj i wysyłaj sprawozdania. Miej bieżący dostęp do swoich dokumentów i trzymaj je w jednym miejscu online.

Skorzystaj z promocji i dokup moduł BDO do programu ObSp do końca kwietnia!

Pełna ewidencja w jednym miejscu

BDO to baza o produktach, odpadach i gospodarce odpadami. Obowiązek ewidencyjny i sprawozdawczy realizujesz już tylko elektronicznie. Zadbaj o to z modułem BDO do programu ObSp od Varico i zaufaj naszemu doświadczeniu!

Kto musi być w BDO?

 1. Przedsiębiorcy, którzy wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, w tym każdy, kogo działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów, każdy, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów oraz wytwórca odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw.
 2. Przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny.
 3. Przedsiębiorcy, którzy produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (od firm unijnych).

Kto jest zwolniony z wpisu do BDO?

 1. Osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcą,
  które wykorzystują odpady na potrzeby własne.
 2. Podmioty mające ziemię, na której są stosowane komunalne osady ściekowe do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu lub uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz.
 3. Podmioty, które transportują wytwarzane przez siebie odpady.
 4. Rolnicy, gospodarujący wytwarzane przez siebie odpady na obszarze poniżej 75 ha.
 5. Podmioty, prowadzące nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak leki i opakowania po nich.
 6. Sklepy i hurtownie, które nie oferują toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, lub oferują wyłącznie te, nie podlegające opłacie recyklingowej.
 7. Przedsiębiorcy, którzy wytwarzają jedynie odpady o składzie i charakterze odpadów komunalnych.

Numer rejestrowy BDO

 1. Numer BDO na dokumentach związanych z działalnością w zakresie wprowadzanych opakowań, produktów i odpadów (np. faktury VAT, umowy kupna-sprzedaży) umieszczać muszą firmy, które wnoszą opłatę rejestrową i opłatę roczną.
 2. Numer BDO na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością umieszczać muszą firmy:
  -wprowadzające sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  -wprowadzające baterie lub akumulatory,
  -wprowadzające pojazdy,
  -producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowy nabywcy opakowań,
  -wprowadzające na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
  -wprowadzające na terytorium kraju opony,
  -wprowadzające na terytorium kraju oleje smarowe.
 3. Numeru BDO nie trzeba umieszczać na dokumentach kadrowych i związanych z bieżącą obsługą administracyjną oraz na dokumentach przekazywanych do Urzędu Skarbowego, a także na pozostałych, nie związanych z działalnością objętą wpisem do BDO.

Dowiedz się czy musisz prowadzić ewidencję odpadów

I CZY MUSISZ UMIESZCZAĆ NUMER REJESTROWY BDO NA DOKUMENTACH

Unikaj kar i działaj zawsze zgodnie z aktualnym prawem. Kup moduł BDO od Varico w cenie promocyjnej 499 zł za cały rok!

Moduł BDO w cenie promocyjnej

Nie czekaj i już dziś zakup w pełni funkcjonalny moduł BDO! Wypełniaj i wysyłaj Kartę Przekazania Odpadu, prowadź ewidencję i wyślij sprawozdanie.