Ministerstwo Finansów udostępnia JPK.

Ministerstwo Finansów właśnie opublikowało, zgodnie ze wcześniejsza obietnicą, oficjalną wersję struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Chociaż o całym projekcie mówi się od dłuższego czasu i dostępne były wstępne wersje plików, dopiero teraz firmy mogą rzeczywiście przystąpić do wdrażania standardu. Obowiązek jego stosowania od 1 lipca 2016 roku dotyczy tylko dużych przedsiębiorstw.

Udostępnione pliki JPK można pobrać bezpośrednio ze strony Ministerstwa Finansów. Ze swojej strony przystępujemy oczywiście do zintegrowania standardu JPK z oprogramowaniem Varico. Będziemy na bieżąco informować o postępach.

Największe wyzwanie stoi teraz przed dostawcami oprogramowania dla dużych przedsiębiorstw, którzy muszą zapewnić systemy informatyczne i księgowe generujące pliki w standardzie JPK.
Duże przedsiębiorstwa to firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników oraz osiągające roczny obrót przekraczający równowartości 50 milionów euro, lub sumy aktywów bilansu przekraczające równowartości 43 milionów euro. Ministerstwo Finansów nie będzie prowadziło weryfikacji wdrożenia JPK we wszystkich firmach jednak w przypadku wezwania do e-kontroli, brak możliwości dostarczenia stosownych plików będzie wiązał się z nałożeniem odpowiednich kar.

Jednolity Plik Kontrolny w MŚP

Miko, małe i średnie przedsiębiorstwa nie muszą wprowadzać zmian w tak błyskawicznym tempie ponieważ obowiązek stosowania JPK będzie ich dotyczył od 1 lipca 2018 roku. Elektroniczna forma kontroli będzie jednak mniej uciążliwa dla firmy i jej pracowników dlatego już teraz warto podjąć przygotowania do wprowadzenia standardu w swojej firmie. Kontrola będzie przebiegać szybciej oraz ograniczy lub nawet całkowicie wyeliminuje konieczność przebywania urzędnika w przedsiębiorstwie przez dłuższy czasu.