Leasing w ofercie Varico

Na ciągle rozwijającym się rynku gospodarczym leasing jest coraz częściej używanym pojęciem. Jednak wiele ludzi nie ma zielonego pojęcia, co można nabyć przez umowę leasingu.

Od jakiegoś czasu nie są to już tylko samochody, nieruchomości itp., gdyż leasing swym zasięgiem obejmuje także inne branże, m.in. branżę rozwiązań IT.

Co to jest leasing?

Na wstępie, warto by było wyjaśnić co oznacza leasing. Otóż pojęcie to wywodzi się z języka angielskiego, a dokładnie od słowa „lease” i oznacza „nająć”, „wydzierżawić”. Jeśli chodzi o kwestię prawną, to leasing od 2000 roku ma formę umownego stosunku cywilnoprawnego. Tak więc w polskim systemie prawa jest on regulowany przez Kodeks Cywilny.

Jak działa leasing?

W ramach leasingu jedna ze stron umowy –  leasingodawca przekazuje drugiej stronie tzw.  leasingobiorcy prawo do korzystania z określonej rzeczy, na uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty. Działanie leasingu dokładnie opisuje początkowy artykuł, już wcześniej wymienionego Kodeksu Cywilnego, numer 709:

Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie, i oddać tę rzecz korzystającemu do używania, albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu, w uzgodnionych ratach, wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie, lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Zalety i wady leasingu

Poniżej, przedstawiony został szereg zalet wynikających z leasingu:

 • zarówno wpłatę początkową jak i raty leasingowe w całości można wliczyć w koszty uzyskania przychodu;
 • nie ogranicza możliwości korzystania przez leasingobiorcę z tradycyjnych form pozyskania środków na inwestycje , np. poprzez kredyt bankowy;
 • zapewnia dostęp do najnowszych technik i technologii, bez obowiązkowego wkładu własnych środków kapitałowych przy użyciu nowego sprzętu;
 • łatwiejsza możliwość, niż w przypadku zakupu sprzętu, wymiany środków zużytych fizycznie lub przestarzałych z powodu postępu technicznego na nowe;
 • możliwość pokrywania kosztów użytkowania urządzeń z bieżących przychodów firmy;
 • pozwala na rozszerzanie planowania wydatków leasingobiorcy w przyszłych okresach, ponieważ opłaty leasingowe są stałe przez cały okres trwania umowy;
 • dużo prostsze i szybsze procedury niż w przypadku kredytu bankowego, a ponadto pełna elastyczność umów leasingowych w zakresie: sprzętu, czasu trwania, warunków płatności oraz wynikających z tego możliwości dostosowania się do bardzo indywidualnych potrzeb leasingobiorcy.

Niestety, jak wszystko, tak i leasing oprócz zalet posiada także wady:

 • leasingobiorca nie posiada prawa własności przedmiotu leasingu – nie tylko zmniejsza to jego prestiż, ale także pozbawia go satysfakcji;
 • koszty zawarcia umowy leasingu są wysokie, wynika to przede wszystkim
 • z konieczności pokrycia wszelkich kosztów leasingodawcy, które związane są
 • z zawarciem umowy oraz zapewnieniem odpowiedniej stopy zysku;
 • leasingobiorca jest formalnie pozbawiony możliwości roszczenia do zysku z wartości przedmiotu leasingu, który reprezentuje po zakończeniu umowy, mimo pokrycia pełnych kosztów wartości tego przedmiotu;
 • leasingobiorca jest ściśle związany z leasingodawcą w czasie trwania umowy;
 • wszelkie ryzyko ponosi leasingobiorca.

Każde, nawet najlepsze rozwiązanie posiada zarówno szereg zalet jak i wad. Jednak jak widać z powyższego rozwiązanie jakim jest leasing, ma mimo wszystko więcej pozytywnych cech, dzięki czemu warto się zastanowić nad jego wykorzystaniem.

Leasing w ofercie Varico

Oferta leasingu proponowana przez Varico® skierowana jest przede wszystkim do osób oraz firm, które chcą zaoszczędzić na kosztach związanych z zakupem oprogramowania finansowo-księgowego czy sprzętu komputerowego. Główną zaletą proponowanego rozwiązania jest szybki dostęp do nowoczesnych technologii, których koszt zakupu jest zbyt wysoki. Konsultanci Varico® służą pomocą w kwestii doboru zarówno sprzętu jak i oprogramowania, który w pełni będzie spełniał wszystkie potrzeby klientów. Ponadto leasing zaopatrzony jest w prawa gwarancyjne, z których wynika szereg korzyści, m.in. takich jak:

 • bezpłatne wsparcie techniczne przez okres 1 roku;
 • wieczysta licencję pozwalającą na użytkowanie programu;
 • nielimitowane aktualizacje przez 12 miesięcy od daty zakupu;
 • atrakcyjne rabaty na produkty i usługi Varico®.