Krajowy System e-Faktur (KSeF) – najczęstsze pytania część 2

krajowy system e-faktur

Krajowy System e-Faktur (KSeF) przez wiele niejasności nadal budzi wątpliwości i pytania. Przede wszystkim odsyłamy do poprzednich artykułów na ten temat. Pierwszy z nich to również odpowiedź na pytania, natomiast w drugim wyjaśniliśmy kwestie uprawnień. Nadal zachęcamy do zadawania pytań, a postaramy się na nie odpowiedzieć. 

Co z błędami w fakturze? 

Warto wiedzieć, że system nie weryfikuje żadnych popełnionych błędów rachunkowych. Nie jest to system od weryfikowania pomyłek. Jeśli wystąpiły błędy na przesłanej już fakturze, konieczne jest wystawienie faktury korygującej. 

Czy możliwe jest odrzucenie faktury? 

Istnieje możliwość odrzucenia faktury przez system. Nie będzie ona uznana za wystawioną, co oznacza, że nie można jej anulować ani wystawić korekty. Jeżeli system odrzuci fakturę do decyzji podatnika lub wymaga poprawy, należy ją ponownie wysłać do systemu. 

Kiedy występuje takie odrzucenie? Jedynie z powodu niezgodności struktury pliku z wzorem logicznym lub jeżeli wprowadziła ją do systemu osoba z nieodpowiednimi uprawnieniami. Aby tego uniknąć należy sprawdzać zgodność pliku xml ze wzorem struktury logicznej przed wysłaniem faktury. 

Czy w KSeF będzie dostępne samofakturowanie? 

Tak. Sprzedawca uprawniający nabywcę do samofakturowania będzie musiał nadać kupującemu uprawnienie w systemie KSeF. Faktury w ramach tej procedury będą mogły być wystawiane bezpośrednio przez nabywcę oraz przez podmioty uprawnione przez niego do wystawiania faktur w KSeF.

Data wystawienia dokumentu a wysłania do KseF 

Pojawia się wiele pytań na temat daty wystawienia dokumentu a wgrania go do systemu. Czy data wystawienia dokumentu musi być tożsama z datą bieżącą? Czy może istnieje możliwość wysłania następnego dnia? Odpowiedź jest twierdząca. Można wysłać dokument kolejnego dnia, przy zachowaniu ustawowo określonych terminów dotyczących wystawiania faktur. Wskazanie w polu konkretnej daty nie zobowiązuje do wysłania w tym dniu faktury do systemu.

Ilość odbiorców w KSeF

Często padającym zagadnieniem jest również możliwość dodania dodatkowych podmiotów. Istnieje taka możliwość. Można dodać m.in faktory. Wszystkie wskazane podmioty będą miały dostęp do faktury w ramach KSeF.

Czy w KseF można wystawiać proformy faktur? 

Faktura nazywana “proformą” nie jest według ustawy VAT uznawana jako fakturę. Oznacza to, że nie ma możliwości wprowadzenia jej do systemu.  

Czy w KseF można wystawiać faktury dla osób prywatnych? 

Tak, jest taka możliwość. KSeF daje możliwość wystawiania faktur dla podatników (B2B) jak również na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej (B2C) oraz umożliwia dostęp do tych faktur, m.in. poprzez tzw. dostęp anonimowy.

Mamy nadzieję, że nasze artykuły okazały się pomocne. W razie pojawienia się kolejnych niejasności względem KSeF, z przyjemnością przygotujemy kolejne wpisy.