Program Książka Przychodów i Rozchodów KPiR

Program do księgowości dla każdej firmy

Książka Przychodów i Rozchodów - KPiR

Wybierz dobry program księgowy

KPiR® to prosty program do księgowości; prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtowej w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Wypróbuj program na komputerze lub w wersji chmurowej.

KPiR księga podatkowa
Intuicyjny interfejs oprogramowania księgowego

Intuicyjny interfejs dla każdego

Prowadzenie księgowości w KPiR jest proste i przejrzyste. Dzięki intuicyjnemu panelowi Książka Przychodów i Rozchodów może być prowadzona przez każdego niezależnie od branży. To możliwe dzięki wyjątkowej automatyzacji i łatwości obsługi.
Monitorowanie zmian prawnych w programie księgowym

Nieustanne monitorowanie zmian prawnych

Oprogramowanie księgowe KPiR posiada najnowsze zmiany prawne i jest zawsze aktualne. W 2020 KPiR dodaliśmy moduł Eksport PPK, nowe druki, mechanizm importu uniwersalnego i inne.
Funkcjonalności programu księgowego

Funkcjonalności proponowane przez Klientów

Nie chcemy nikogo ograniczać, więc w zależności od wersji program KPiR pozwala prowadzić księgowość jednej lub wielu firm.
Program KPiR jest stale aktualizowany pod kątem zmian prawnych oraz funkcjonalności proponowanych przez klientów- rozwijamy się dla klientów i dzięki klientom!

Najważniejsze funkcjonalności Książki Przychodów i Rozchodów (KPiR)

Prosty program do księgowości dla każdej firmy

Pliki JPK

Program KPiR umożliwia tworzenie i wysyłkę plików JPK_V7 na bramkę MF z możliwością podpisania danych podpisem kwalifikowanym, kwotą przychodu lub przez ePUAP. Wygenerujesz także pliki JPK_PKPIR (Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów), JPK_EWP (Ewidencja Przychodów) oraz dokonasz Importu faktury z innych programów poprzez pliki JPK_VAT, JPK_FA lub e-faktury Sage z automatycznym księgowaniem poprzez szablony do KPiR i Ewidencji VAT, z wyłączeniem podatników nieVATowców. 

Koszty eksploatacji pojazdów

Książka Przychodów i Rozchodów pozwoli Ci stworzyć wykaz przebiegu pojazdów z automatycznym rozliczaniem kosztów eksploatacji samochodów prywatnych wykorzystywanych do działalności gospodarczej oraz pojazdów firmowych z możliwością częściowego bądź pełnego odliczenia VAT.  Możesz wykorzystać gotowe szablony rozliczania: 100% wydatków i 100% VAT, 75% wydatków i 50% VAT, 20% wydatków i 50% VAT.

Ewidencja i rozliczanie ewidencji VAT

Z programem KPiR rozliczysz ewidencję: zakupów, sprzedaży, rozliczenia metodą kasową, korekty VAT nieterminowych płatności z możliwością tworzenia zapisów na podstawie JPK_V7.

Deklaracje i eDeklaracje VAT

Program ułatwi Ci generowanie, sprawdzenie i przesyłanie e-Deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT-UE oraz JPK_V7 do Urzędu Skarbowego. Wygenerujesz także Deklarację VAT-9M oraz automatycznie eksportujesz do programu Varico Przyjazne Formularze.

Jakie funkcje posiada program Książka Przychodów i Rozchodów KPiR?

Dlaczego wybrać właśnie nas?

Program do księgowości KPiR jest zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić najbardziej optymalne i efektywne użytkowanie.

Podstawowe funkcje programu KPiR

 1. Prowadzenie Księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczałtowanego
 2. Ewidencja i rozliczanie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży, rozliczenia metodą kasową, korekty VAT nieterminowych płatności z możliwością tworzenia zapisów na podstawie JPK_VAT
 3. Generowanie, sprawdzenie i przesyłanie e-Deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT-UE oraz JPK_VAT do Urzędu Skarbowego
 4. Wystawianie i wysyłka elektroniczna deklaracji PIT-28 dla firm na ryczałcie ewidencjonowanym
 5. Generowanie Deklaracji VAT-9M, automatyczny eksport do programu Varico Przyjazne Formularze
 6. Ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia
 7. Wykaz przebiegu pojazdów z automatycznym rozliczaniem kosztów eksploatacji samochodów prywatnych wykorzystywanych do działalności gospodarczej oraz pojazdów firmowych z możliwością częściowego, bądź pełnego odliczenia VAT
 8. Tworzenie i wysyłka plików JPK_VAT na bramkę MF z możliwością podpisania danych podpisem kwalifikowanym, kwotą przychodu lub przez ePUAP
 9. Generowanie plików JPK_PKPIR (Podatkowa Książka przychodów i rozchodów), JPK_EWP (Ewidencja Przychodów)
 10. Import faktur z innych programów poprzez pliki JPK_VAT, JPK_FA lub e-faktury Sage z automatycznych księgowanie poprzez szablony do KPiR i Ewidencji VAT, z wyłączeniem podatników nieVATowców.
 11. Obsługa dowodów wewnętrznych
 12. Automatyczne wysyłanie informacji o wysokości podatku, składek ZUS na email z potwierdzeniem wyświetlenia wiadomości – TAX Info
 13. Pobieranie danych kontrahentów z bazy GUS, sprawdzanie statusu VAT kontrahentów na podstawie portali Ministerstwa Finansów dotyczących NIP i VAT, bazy aktywnych podatników VIES
 14. Prowadzenie struktury zakupów i automatyczne rozbijanie obrotu według tej struktury
 15. Obsługa RODO
 16. Możliwość pracy w “chmurze” dzięki usłudze WolnoscWBiznesie
 17. NIP-7, NIP-2, NIP-8 i ZAP-3, – generowanie z eksportem do Varico Przyjazne Formularze

Dodatkowe funkcjonalności w Książce Przychodów i Rozchodów 2019r.

 1. PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe
 2. Nowy wersja JPK_FA od 01.07.2019
 3. Podpisywanie PIT-11, PIT-4R, PIT – 8AR kwotą przychodu
 4. Wydruk ewidencji sprzedaży tylko dla osób fizycznych dla firm nie będących płatnikiem VAT
 5. Ulga za złe długi (skrócenie ze 150 dni do 90 dni )
 6. Rozliczanie kosztów pojazdów dla podatników i niepodatników VAT
 7. Obsługa „małego ZUS’u” od przychodów za rok poprzedni dla przedsiębiorców o stosunkowo niewielkich przychodach
 8. Nowy wydruk księgi dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 9. Mechanizm pobierania statusu VIES.
 10. NIP-7, NIP-2, NIP-8 i ZAP-3, – eksport i wyświetlanie deklaracji  w VPF
 11. Aktualizacja adresów Urzędów Skarbowych
 12. Nowy wzór PIT-2  w FastReport
 13. Nowy druk Z-3
 14. Nowe kody ZUS
 15. Nowy wzór świadectwa pracy dostosowany do aktualnych przepisów
 16. Nowy podgląd okien w FastReport

Dodatkowe funkcjonalności w Książce Przychodów i Rozchodów 2020r.

 1. Obsługa nowych plików JPK_V7M i JPK_V7K 
 2. Obsługa deklaracji JPK-V7M i JPK-V7K w module TaxInfo
 3. Moduł Eksport PPK do przekazywania danych do Instytucji finansowych
 4. Mechanizm importu uniwersalnego
 5. Możliwość eksportu do PUE ZUS zaświadczeń Z-3
 6. Mechanizm blokady wpisywania danych po wygaśnięciu Licencji 4Inclusive
 7. Znacznik IMP import towarów rozliczany zgodnie z art. 33a ustawy o VAT i TT_WNT w transakcjach trójstronnych w deklaracji VAT
 8. Wsparcie dla deklaracji VAT-UE i VAT-UEK
 9. Wsparcie dla formatu KEDU 5.2 przy eksporcie do programu Płatnik
 10. Możliwość właściwego wyliczania podatku dochodowego przedsiębiorców w związku ze zmianami wynikającymi z “Tarczy antykryzysowej”
 11. Znacznik “MPP” do rejestrów faktur VAT i dialogów “Księguj faktury”, który pozwala na odnotowywanie rozliczeń z podzieloną płatnością
 12. Wystawianie danych pracowników do PIT-37 w Varico Przyjaznych Formularzach. Wydruk rejestrów sprzedaży i zakupu z oznaczeniami faktur

Dodatkowe funkcjonalności w Książce Przychodów i Rozchodów 2021r.

 1. Zbiorcze rejestrowanie i wyrejestrowanie z PPK
 2. Podgląd wysłanej deklaracji JPK-V7M i JPK-V7K z nadrukiem UPO
 3. Obsługa podatku dochodowego pracowników od składek PPK pracodawcy w procesie generowania PIT-11
 4. Możliwość korygowania i rozliczania korekt faktur niezapłaconych dla okresu 5 lat poprzedzających rok bieżący
 5. Mechanizm dostosowywania się przycisków domyślnych w dialogu deklaracji VAT do upodobań użytkownika
 6. Czat w programie – usługa Varico Chatbot umożliwiająca zadawanie pytań Doradcom Technicznym bezpośrednio z programu.
 7. Importowanie dokumentów przez opcję “Import faktur” dla przedsiębiorstw niebędących podatnikami VAT
 8. Mechanizm umieszczania plików współdzielonych JPK_V7 w bazie danych
 9. Import uniwersalny w wersji 4 umożliwiający import dokumentów procedury VAT OSS m. in. z programu ObSp
 10. Obsługa procedury VAT OSS dla operacji wewnątrzwspólnotowych.
 11. Szablon “Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na odległość (WSTO)”, który umożliwia księgowanie operacji WSTO oraz OSS w “Księguj faktury”
 12. Mechanizm pobierania kursów walut z EBC na potrzeby deklaracji VIU-DO
 13. Obsługa tzw. Polskiego Ładu dla Właścicieli i firm min. ulga dla klasy średniej
 14. Nowy mechanizm obliczania składki zdrowotnej dla Właścicieli

Dodatkowe funkcjonalności w Książce Przychodów i Rozchodów 2022r.

 1. Domyślne dołączanie tła deklaracji PIT-28 przy eksporcie do pliku PDF
 2. Obsługa ulgi dla klasy średniej dla właścicieli firm
 3. Raport wyjaśniający sposób obliczenia dochodów właściciela stanowiących podstawę do wyliczenia ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku wystąpienia sprzedaży środków trwałych w roku rozliczeniowym
 4. Obsługa zwolnienia podatkowego przy ulgach: rodzina 4+, senior, powracający z zagranicy, którzy prowadzą firmę ryczałtową, którzy opodatkowują swoje dochody według skali podatkowej lub liniowej
 5. Odliczenie składki zdrowotnej przy stosowaniu opodatkowania w formie podatku liniowego i przychodów ewidencjonowanych według przepisów określanych mianem “Polskiego Ładu 2.0”
 6. Mechanizmy wyliczania i opodatkowania wynagrodzeń pracowników do przepisów Polskiego Ładu
 7. Obsługa Pakietu Mobilności

Najnowsze funkcjonalności w Książce Przychodów i Rozchodów 2023r.

 1. Obsługa deklaracji PIT-2 (9)
 2. Import i księgowanie faktur za pomocą szablonów w ewidencji przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 3. Wprowadzanie okresów zawieszenia działalności
 4. Moduł rozliczenia rocznego składki zdrowotnej właścicieli
 5. Eksport deklaracji DRA i RCA
 6. Naliczanie korekty amortyzacyjnej na potrzeby składki zdrowotnej właścicieli

Najnowsze aktualizacje i wersje programów

Zobacz wcześniejsze wersje programów i pobierz aktualną

Licencja 4Inclusive z programem do księgowości KPiR

Za zmiany prawne w programie do księgowości KPiR nigdy nie płacisz!

Licencja 4Inclusive to szereg usług zapewnianych w ramach aktualnej wersji programów Varico.

Wybierając oprogramowanie Varico z Licencją 4Inclusive masz pewność, że otrzymasz niezbędną pomoc, a Twoje programy będą zawsze przystosowane do bieżących zmian prawnych.

Wszystkie korzyści z programu do obsługi sprzedaży z Licencją 4Inclusive zobaczysz tutaj

Darmowe aktualizacje oprogramowania

Wszystkie nowe wersje i łatki programu do księgowości KPiR z aktualnymi zmianami prawnymi masz od ręki i za darmo!

Serwis telefoniczny i dostęp do pomocy

Twoje zadowolenie jest naszym priorytetem – Doradcy Techniczni będą

odpowiadać na Twoje pytania dopóki nie uzyskasz niezbędnej wiedzy.

Rabaty cenowe

Dla lojalnych Klientów przygotowaliśmy wyjątkowe rabaty na odnowienia programów. Skorzystaj z okazji i oszczędź nawet do 70% dzięki obniżonym cenom!

Wieczysty dostęp do programu

Po wygaśnięciu okresu licencji masz prawo do przeglądu i archiwizacji swoich danych jak długo zechcesz!

Co możemy zaproponować?

Wybierz dodatkowe opcje, które możesz zintegrować z Twoim programem księgowym KPiR!
Varico przyjazne formularze VPF

Varico Przyjazne formularze

Ponad 6000 wzorów dokumentów w 1 miejscu

Wypełniaj i bezpiecznie wysyłaj wybrany formularz, deklarację, druk lub umowę w każdej firmie.
Gotowy formularz można wydrukować lub wysłać do urzędu drogą elektroniczną.

Różne typy dokumentów zawsze zgodnie z aktualnym prawem.

ksiega przychodow i rochodow kpi i rozliczenie plac rp

Rozliczenie Płac RP

Integrując program KPiR z systemem Rozliczenie Płac RP prowadzisz pełną księgowość wraz z kompleksową obsługą kadr i płac:

Dzięki pakietowi KPiR + RP zapewniasz sobie wszystkie przydatne funkcjonalności w ramach 1 programu.

Narzędzie e-RCP do zarządzania urlopami e-pracownicy

e-Pracownicy

Rewolucja HR! System e-Pracownicy ułatwia zarządzanie Twoim biznesem, gwarantując:

-> Elektroniczne teczki pracownicze i akta osobowe
-> Generowanie zaświadczeń, list obecności i kart pracy
-> Elektroniczne wnioski urlopowe
-> Powiadomienia automatyczne
-> Kalendarz nieobecności

Sprawdź za darmo przez 30 dni

PRZEKONAJ SIĘ SAM, ŻE GO POTRZEBUJESZ

CENNIK

Wybierz rozwiązanie, którego potrzebujesz

KPiR wersja pojedyncza

do 5 pracowników

899

NA 12 MIESIĘCY

netto

KPIR + RP wersja pojedyncza*

1499

NA 12 MIESIĘCY

netto

KPiR wersja Ekspert

nielimitowana liczba firm

1799

NA 12 MIESIĘCY

netto

KPiR + RP wersja Ekspert*

2349

NA 12 MIESIĘCY

netto

*Odnowienie Licencji 4Inclusive na kolejne 12 miesięcy premiowane jest rabatem 50% ceny rynkowej programu. Nasi lojalni Klienci, którzy współpracują z nami dłużej niż 2 lata, cieszą się już 70% zniżką na zakup kolejnych odnowień licencji.

*Warunkiem otrzymania rabatu jest odnowienie Licencji 4Inclusive programu w przeciągu 2 tygodni od wygaśnięcia licencji. W przypadku powrotu do programu rabat 50% jest utrzymywany do 2 lat od daty zakończenia licencji, natomiast powyżej 2 lat rabat wynosi 30%.

*Odnowienie Licencji 4Inclusive na programy jest liczone wg cen pojedynczych programów.

*Wszystkie kwoty są cenami netto (bez VAT) oraz dotyczą jednego stanowiska. Na drugie stanowisko rabat -50% ceny, trzecie i kolejne – rabat -60% ceny.

*Oferujemy możliwość zakupu programu oraz odnowienia licencji na raty. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z naszym Doradcą Biznesowym w celu omówienia szczegółów oferty.

Wymagania systemowe

Minimalne:

 1. procesor Intel i3 lub wyższe,
 2. min. 4 GB pamięci RAM
 3. 5 GB wolnego miejsca na dysku twardym lub więcej,
 4. system operacyjny:
  • Microsoft Windows 10 32-bit/64-bit
  • Microsoft Windows 11 64-bit
 5. minimalna rozdzielczość ekranu to 1366×768,
 6. drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows
 7. system plików NTFS na dysku twardym.
 8. Wymagane posiadanie serwera bazy danych bazy:
  • PostgreSQL 9.1 x32 dla programów KPiR, KsH, RP
  • PostgreSQL 10 x32 dla programu ObSp
 9. Stałe połączenie internetowe
  • dla usługi Gwarancja Otworzenia Danych – GOD minimalny upload: 20 Mb/s, jeżeli posiadasz wolniejsze połączenie, usługa może działać niestabilnie lub w ogóle może nie być wysyłane archiwum.

 

Zalecane dla komputerów:

 1. procesor Intel i5 lub wyższe,
 2. 8 GB – 16 GB pamięci RAM
 3. 10 GB wolnego miejsca na dysku twardym lub więcej,
 4. system operacyjny:
  • Microsoft Windows 10 32-bit/64-bit
  • Microsoft Windows 11 64-bit
 5. zalecana rozdzielczość ekranu to 1920×1080,
 6. drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows
 7. system plików NTFS na dysku twardym.
 8. Wymagane posiadanie serwera bazy danych bazy:
  • PostgreSQL 9.1 x32 dla programów KPiR, KsH, RP
  • PostgreSQL 10 x32 dla programu ObSp
 9. Stałe połączenie internetowe
  • dla usługi Gwarancja Otworzenia Danych – GOD minimalny upload: 20 Mb/s, jeżeli posiadasz wolniejsze połączenie, usługa może działać niestabilnie lub w ogóle może nie być wysyłane archiwum.

W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych.

 

Zalecane dla serwera:

 1. procesor Intel Xeon 3 GHz i wyższe,
 2. 32 GB Pamięci RAM,
 3. 10 GB wolnego miejsca na dysku twardym,
 4. system operacyjny:
  • Microsoft Windows Server 2016, 2019, 2022 32-bit/64-bit
  • Microsoft Windows 10 Professional 32-bit/64-bit
  • Linux np. Debian / Ubuntu / Red Hat w najnowszych wersjach dystrybucji
 5. drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows,
 6. Wymagane posiadanie serwera bazy danych bazy:
  • PostgreSQL 9.1 x32 dla programów KPiR, KsH, RP
  • PostgreSQL 10 x32 dla programu ObSp
 7. system plików NTFS na dysku twardym dla systemów Windows lub ext4 dla serwerów Linux.
 8. Stałe połączenie internetowe
  • dla usługi Gwarancja Otworzenia Danych – GOD minimalny upload: 20 Mb/s, jeżeli posiadasz wolniejsze połączenie, usługa może działać niestabilnie lub w ogóle może nie być wysyłane archiwum.