Książka Przychodów i Rozchodów KPiR JDG

Program do księgowości dla jednoosobowej firmy

Książka Przychodów
i Rozchodów - KPiR JDG

Program księgowy KPiR dla jednoosobowych działalności gospodarczych

KPIR w wersji JDG to prosty program księgowy dedykowany jednoosobowym działalnościom gospodarczym.
Umożliwia prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, wystawianie deklaracji podatkowych, generowanie plików JPK, prowadzenie ewidencji ryczałtowej, ewidencji kosztów i zakupów oraz wiele więcej!

Pobierz 30-dniową wersję demo i wypróbuj program bez zobowiązań.

KPiR księga podatkowa
Intuicyjny interfejs oprogramowania księgowego

Prosty interfejs dla każdego

Prowadzenie księgowości w KPiR JDG jest proste i przejrzyste, co czyni je doskonałym rozwiązaniem dla każdej jednoosobowej działalności, niezależnie od branży. To możliwe dzięki intuicyjnemu panelowi oraz wyjątkowej automatyzacji.
Monitorowanie zmian prawnych w programie księgowym

Bieżące aktualizacje

Oprogramowanie księgowe KPiR JDG jest zawsze zgodne z obowiązującymi przepisami. Użytkownik otrzymuje kompleksowy program księgowym KPiR z najnowszymi zmianami: JPK_V7, pakiet mobilności, ulga dla klasy średniej.
Funkcjonalności programu księgowego

Funkcjonalności proponowane przez Klientów

Program KPiR JDG umożliwia prowadzenie księgowości jednej firmie. Nasze oprogramowanie jest regularnie aktualizowane, zarówno pod kątem najnowszych zmian prawnych, jak i funkcjonalności sugerowanych przez naszych użytkowników.

Jakie funkcje ma KPiR JDG?

Dlaczego wybrać właśnie nas?

W wersji JDG możesz wystawiać do 15 faktur sprzedażowo-zakupowych lub 15 wpisów w każdym miesiącu oraz rozliczać 3 środki trwałe. Dodatkowo istnieje możliwość rozliczenia 1 pojazdu. 

Podstawowe funkcje programu KPiR

 1. Prowadzenie Księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczałtowanego
 2. Ewidencja i rozliczanie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży, rozliczenia metodą kasową, korekty VAT nieterminowych płatności z możliwością tworzenia zapisów na podstawie JPK_VAT
 3. Generowanie, sprawdzenie i przesyłanie e-Deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT-UE oraz JPK_VAT do Urzędu Skarbowego
 4. Wystawianie i wysyłka elektroniczna deklaracji PIT-28 dla firm na ryczałcie ewidencjonowanym
 5. Generowanie Deklaracji VAT-9M, automatyczny eksport do programu Varico Przyjazne Formularze
 6. Ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia
 7. Wykaz przebiegu pojazdów z automatycznym rozliczaniem kosztów eksploatacji samochodów prywatnych wykorzystywanych do działalności gospodarczej oraz pojazdów firmowych z możliwością częściowego, bądź pełnego odliczenia VAT
 8. Tworzenie i wysyłka plików JPK_VAT na bramkę MF z możliwością podpisania danych podpisem kwalifikowanym, kwotą przychodu lub przez ePUAP
 9. Generowanie plików JPK_PKPIR (Podatkowa Książka przychodów i rozchodów), JPK_EWP (Ewidencja Przychodów)
 10. Import faktur z innych programów poprzez pliki JPK_VAT, JPK_FA lub e-faktury Sage z automatycznych księgowanie poprzez szablony do KPiR i Ewidencji VAT, z wyłączeniem podatników nieVATowców.
 11. Obsługa dowodów wewnętrznych
 12. Automatyczne wysyłanie informacji o wysokości podatku, składek ZUS na email z potwierdzeniem wyświetlenia wiadomości – TAX Info
 13. Pobieranie danych kontrahentów z bazy GUS, sprawdzanie statusu VAT kontrahentów na podstawie portali Ministerstwa Finansów dotyczących NIP i VAT, bazy aktywnych podatników VIES
 14. Prowadzenie struktury zakupów i automatyczne rozbijanie obrotu według tej struktury
 15. Obsługa RODO
 16. Możliwość pracy w “chmurze” dzięki usłudze WolnoscWBiznesie
 17. NIP-7, NIP-2, NIP-8 i ZAP-3, – generowanie z eksportem do Varico Przyjazne Formularze

Dodatkowe funkcjonalności w Książce Przychodów i Rozchodów 2019r.

 1. PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe
 2. Nowy wersja JPK_FA od 01.07.2019
 3. Podpisywanie PIT-11, PIT-4R, PIT – 8AR kwotą przychodu
 4. Wydruk ewidencji sprzedaży tylko dla osób fizycznych dla firm nie będących płatnikiem VAT
 5. Ulga za złe długi (skrócenie ze 150 dni do 90 dni )
 6. Rozliczanie kosztów pojazdów dla podatników i niepodatników VAT
 7. Obsługa „małego ZUS’u” od przychodów za rok poprzedni dla przedsiębiorców o stosunkowo niewielkich przychodach
 8. Nowy wydruk księgi dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 9. Mechanizm pobierania statusu VIES.
 10. NIP-7, NIP-2, NIP-8 i ZAP-3, – eksport i wyświetlanie deklaracji  w VPF
 11. Aktualizacja adresów Urzędów Skarbowych
 12. Nowy wzór PIT-2  w FastReport
 13. Nowy druk Z-3
 14. Nowe kody ZUS
 15. Nowy wzór świadectwa pracy dostosowany do aktualnych przepisów
 16. Nowy podgląd okien w FastReport

Dodatkowe funkcjonalności w Książce Przychodów i Rozchodów 2020r.

 1. Obsługa nowych plików JPK_V7M i JPK_V7K 
 2. Obsługa deklaracji JPK-V7M i JPK-V7K w module TaxInfo
 3. Moduł Eksport PPK do przekazywania danych do Instytucji finansowych
 4. Mechanizm importu uniwersalnego
 5. Możliwość eksportu do PUE ZUS zaświadczeń Z-3
 6. Mechanizm blokady wpisywania danych po wygaśnięciu Licencji 4Inclusive
 7. Znacznik IMP import towarów rozliczany zgodnie z art. 33a ustawy o VAT i TT_WNT w transakcjach trójstronnych w deklaracji VAT
 8. Wsparcie dla deklaracji VAT-UE i VAT-UEK
 9. Wsparcie dla formatu KEDU 5.2 przy eksporcie do programu Płatnik
 10. Możliwość właściwego wyliczania podatku dochodowego przedsiębiorców w związku ze zmianami wynikającymi z “Tarczy antykryzysowej”
 11. Znacznik “MPP” do rejestrów faktur VAT i dialogów “Księguj faktury”, który pozwala na odnotowywanie rozliczeń z podzieloną płatnością
 12. Wystawianie danych pracowników do PIT-37 w Varico Przyjaznych Formularzach. Wydruk rejestrów sprzedaży i zakupu z oznaczeniami faktur

Dodatkowe funkcjonalności w Książce Przychodów i Rozchodów 2021r.

 1. Zbiorcze rejestrowanie i wyrejestrowanie z PPK
 2. Podgląd wysłanej deklaracji JPK-V7M i JPK-V7K z nadrukiem UPO
 3. Obsługa podatku dochodowego pracowników od składek PPK pracodawcy w procesie generowania PIT-11
 4. Możliwość korygowania i rozliczania korekt faktur niezapłaconych dla okresu 5 lat poprzedzających rok bieżący
 5. Mechanizm dostosowywania się przycisków domyślnych w dialogu deklaracji VAT do upodobań użytkownika
 6. Czat w programie – usługa Varico Chatbot umożliwiająca zadawanie pytań Doradcom Technicznym bezpośrednio z programu.
 7. Importowanie dokumentów przez opcję “Import faktur” dla przedsiębiorstw niebędących podatnikami VAT
 8. Mechanizm umieszczania plików współdzielonych JPK_V7 w bazie danych
 9. Import uniwersalny w wersji 4 umożliwiający import dokumentów procedury VAT OSS m. in. z programu ObSp
 10. Obsługa procedury VAT OSS dla operacji wewnątrzwspólnotowych.
 11. Szablon “Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na odległość (WSTO)”, który umożliwia księgowanie operacji WSTO oraz OSS w “Księguj faktury”
 12. Mechanizm pobierania kursów walut z EBC na potrzeby deklaracji VIU-DO
 13. Obsługa tzw. Polskiego Ładu dla Właścicieli i firm min. ulga dla klasy średniej
 14. Nowy mechanizm obliczania składki zdrowotnej dla Właścicieli

Dodatkowe funkcjonalności w Książce Przychodów i Rozchodów 2022r.

 1. Domyślne dołączanie tła deklaracji PIT-28 przy eksporcie do pliku PDF
 2. Obsługa ulgi dla klasy średniej dla właścicieli firm
 3. Raport wyjaśniający sposób obliczenia dochodów właściciela stanowiących podstawę do wyliczenia ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku wystąpienia sprzedaży środków trwałych w roku rozliczeniowym
 4. Obsługa zwolnienia podatkowego przy ulgach: rodzina 4+, senior, powracający z zagranicy, którzy prowadzą firmę ryczałtową, którzy opodatkowują swoje dochody według skali podatkowej lub liniowej
 5. Odliczenie składki zdrowotnej przy stosowaniu opodatkowania w formie podatku liniowego i przychodów ewidencjonowanych według przepisów określanych mianem “Polskiego Ładu 2.0”
 6. Mechanizmy wyliczania i opodatkowania wynagrodzeń pracowników do przepisów Polskiego Ładu
 7. Obsługa Pakietu Mobilności

Najnowsze funkcjonalności w Książce Przychodów i Rozchodów 2023r.

 1. Obsługa deklaracji PIT-2 (9)
 2. Import i księgowanie faktur za pomocą szablonów w ewidencji przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 3. Wprowadzanie okresów zawieszenia działalności
 4. Moduł rozliczenia rocznego składki zdrowotnej właścicieli
 5. Eksport deklaracji DRA i RCA
 6. Naliczanie korekty amortyzacyjnej na potrzeby składki zdrowotnej właścicieli

KPiR dla jdg

Najnowsze aktualizacje i wersje programów

Zobacz wcześniejsze wersje programów i pobierz aktualną

Licencja SMART z programem do księgowości KPiR JDG

Aktualizacje prawne w naszym programie księgowym KPiR JDG
są zawsze bezpłatne!

Licencja  SMART to szereg usług zapewnionych w ramach aktualnej wersji programu KPiR JDG. 

Dzięki Licencji SMART masz pewność, że otrzymasz niezbędną pomoc, a Twój program bedzie zawsze przystosowany do bieżących zmian prawnych. 

Darmowe aktualizacje oprogramowania

Nowe wersje i aktualizacje programu KPiR JDG, zawierające najnowsze zmiany prawne, są dostępne natychmiastowo i bez dodatkowych opłat!

Serwis telefoniczny i dostęp do pomocy

Twoje zadowolenie to nasz główny cel. Nasi Doradcy Techniczni będą do Twojej dyspozycji, dopóki nie uzyskasz niezbędnej wiedzy.

Wieczysty dostęp do programu

Po wygaśnięciu okresu licencji masz prawo do przeglądu i archiwizacji swoich danych jak długo zechcesz!

Co możemy zaproponować?

Wybierz dodatkowe opcje, które możesz zintegrować z Twoim programem księgowym KPiR JDG!
Varico przyjazne formularze VPF

Varico Przyjazne formularze

Ponad 6000 wzorów dokumentów w 1 miejscu

Wypełniaj i bezpiecznie wysyłaj wybrany formularz, deklarację, druk lub umowę w każdej firmie.
Gotowy formularz można wydrukować lub wysłać do urzędu drogą elektroniczną.
Różne typy dokumentów zawsze zgodnie z aktualnym prawem.

Narzędzie e-RCP do zarządzania urlopami e-pracownicy

e-Pracownicy

Rewolucja HR! System e-Pracownicy ułatwia zarządzanie Twoim biznesem, gwarantując:

-> Elektroniczne teczki pracownicze i akta osobowe
-> Generowanie zaświadczeń, list obecności i kart pracy
-> Elektroniczne wnioski urlopowe
-> Powiadomienia automatyczne
-> Kalendarz nieobecności

Sprawdź za darmo przez 30 dni

PRZEKONAJ SIĘ SAM, ŻE GO POTRZEBUJESZ

CENNIK

Wybierz rozwiązanie, którego potrzebujesz

KPiR JDG

299

NA 12 MIESIĘCY

netto

Wymagania systemowe

Minimalne:

 1. procesor Intel i3 lub wyższe,
 2. min. 4 GB pamięci RAM
 3. 5 GB wolnego miejsca na dysku twardym lub więcej,
 4. system operacyjny:
  • Microsoft Windows 10 32-bit/64-bit
  • Microsoft Windows 11 64-bit
 5. minimalna rozdzielczość ekranu to 1366×768,
 6. drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows
 7. system plików NTFS na dysku twardym.
 8. Wymagane posiadanie serwera bazy danych bazy:
  • PostgreSQL 9.1 x32 dla programów KPiR, KsH, RP
  • PostgreSQL 10 x32 dla programu ObSp
 9. Stałe połączenie internetowe
  • dla usługi Gwarancja Otworzenia Danych – GOD minimalny upload: 20 Mb/s, jeżeli posiadasz wolniejsze połączenie, usługa może działać niestabilnie lub w ogóle może nie być wysyłane archiwum.

 

Zalecane dla komputerów:

 1. procesor Intel i5 lub wyższe,
 2. 8 GB – 16 GB pamięci RAM
 3. 10 GB wolnego miejsca na dysku twardym lub więcej,
 4. system operacyjny:
  • Microsoft Windows 10 32-bit/64-bit
  • Microsoft Windows 11 64-bit
 5. zalecana rozdzielczość ekranu to 1920×1080,
 6. drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows
 7. system plików NTFS na dysku twardym.
 8. Wymagane posiadanie serwera bazy danych bazy:
  • PostgreSQL 9.1 x32 dla programów KPiR, KsH, RP
  • PostgreSQL 10 x32 dla programu ObSp
 9. Stałe połączenie internetowe
  • dla usługi Gwarancja Otworzenia Danych – GOD minimalny upload: 20 Mb/s, jeżeli posiadasz wolniejsze połączenie, usługa może działać niestabilnie lub w ogóle może nie być wysyłane archiwum.

W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych.

 

Zalecane dla serwera:

 1. procesor Intel Xeon 3 GHz i wyższe,
 2. 32 GB Pamięci RAM,
 3. 10 GB wolnego miejsca na dysku twardym,
 4. system operacyjny:
  • Microsoft Windows Server 2016, 2019, 2022 32-bit/64-bit
  • Microsoft Windows 10 Professional 32-bit/64-bit
  • Linux np. Debian / Ubuntu / Red Hat w najnowszych wersjach dystrybucji
 5. drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows,
 6. Wymagane posiadanie serwera bazy danych bazy:
  • PostgreSQL 9.1 x32 dla programów KPiR, KsH, RP
  • PostgreSQL 10 x32 dla programu ObSp
 7. system plików NTFS na dysku twardym dla systemów Windows lub ext4 dla serwerów Linux.
 8. Stałe połączenie internetowe
  • dla usługi Gwarancja Otworzenia Danych – GOD minimalny upload: 20 Mb/s, jeżeli posiadasz wolniejsze połączenie, usługa może działać niestabilnie lub w ogóle może nie być wysyłane archiwum.