Koszty prowadzenia działalności. Co można odprowadzić od podatku?

Prowadzenie działalności to oczywiście nie tylko przychody, ale również koszty i wiele innych obowiązków. Wiele firm stara się większość wydatków “wrzucać” w koszty firmy, ale czy jest to do końca prawidłowe? Przedsiębiorcy robią tak, ponieważ podatek dochodowy, przy wykazaniu większej ilości poniesionych kosztów jest mniejszy. Co warto, a czego nie warto wliczać w koszty znajdziesz w poniższym artykule. 

Czym są koszty działalności gospodarczej?

Koszt działalności gospodarczej to nic innego jak koszt firmowy. Jest to wydatek, który ma na celu uzyskać przychód z działalności gospodarczej lub zabezpieczyć jego źródło. Osoba trudniąca się prowadzeniem firmy musi wykazać Urzędowi Skarbowemu, że koszty, które ponosi są wygenerowane przez prowadzenie działalności. Bardzo często zdarza się, że właściciele firm wszystkie poniesione koszty (nawet te nim z niezwiązane) wliczają w wydatki przedsiębiorstwa. Przepisy jednak wykluczają możliwość zaliczania niektórych wydatków w koszt firmowy. Przed podjęciem działań związanych z kosztem uzyskania przychodów warto sprawdzić ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie należy kierować się swoim zdaniem, że ten wydatek zalicza się do kosztów, ponieważ podczas kontroli podatkowej możesz być poproszony o udowodnienie tej racji. 

Jakie są nietypowe koszty prowadzenia działalności gospodarczej?

Nietypowym kosztem prowadzenia działalności gospodarczej są koszty kredytów oraz te związane z rachunkiem bankowym firmy. W związku z tym, do kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa można zaliczyć wydatki, które wiążą się z wykonywaniem operacji finansowych lub z ich prowadzeniem. Oczywiście dotyczy to firmowego rachunku bankowego. Jeżeli pożyczki i kredyty nie były przeznaczone na firmę, od przychodów można odliczyć odsetki. 

Poniżej lista nietypowych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej:

 1. Skuter, rower lub motor- jest to nietypowy koszt podatkowy, jeżeli chcesz dojeżdżać takim środkiem transportu do pracy i przemieszczać się nim w celu wykonywania obowiązków służbowych. 
 2. Polisa ubezpieczeniowa- wymogiem jest to, aby obejmowała składniki firmy, np. budynki lub samochody.
 3. Wydatki związane ze zwierzętami- jeżeli zwierzak pilnuje firmy jak np. pies, czy łapie myszy jak np. kot, również wydatki związane z pielęgnacją zwierzęcia można wliczyć w nietypowe koszty prowadzenia działalności. 
 4. Jedzenie i napoje alkoholowe- zalicza się do nietypowych kosztów jeżeli kupujesz alkohol np. na degustacje na klientów, czy np. jedzenie oraz kawę i herbatę dla pracowników. 
 5. Okulary dla pracowników- Twój pracownik spędza połowę czasu pracy przy komputerze? Przysługują mu w takim wypadu okulary, które możesz odliczyć od podatku. 
 6. Ubrania- Jako nietypowy koszy zostaną uznane jeżeli posiadają logo firmy, a pracownik będzie uczęszczał w nich na spotkania z klientem. 

Jakie są typowe koszty prowadzenia działalności? 

Do typowych kosztów działalności gospodarczej można zaliczyć wszystkie koszty, które związane są z założeniem działalności. Ponadto są to koszty opłat skarbowych, rejestracji firmy, przygotowanie pieczątki, czy także koszty uzyskiwania porad prawnych.

Poniżej lista typowych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej:

 1. Outsourcing- wszystkie usługi pobierane z zewnątrz będą mogły być wliczone w typowe koszty, jeżeli udowodnisz, że są pobierane na potrzeby firmy.  
 2. Składki ZUS- muszą być one najpierw opłacone, dopiero wtedy są uznane za koszty prowadzenia działalności. 
 3. Wyjazd służbowy- wszystkie wyjazdy związane z firmą, szkolenia itp. wliczają się do typowych kosztów. 
 4. Opłaty czynszowe i wyposażenie biura- wynajem lokalu, czy niezbędne umeblowanie i wyposażenie. Ponadto odliczyć od kosztów możesz również powierzchnię w domu jeżeli korzystasz z niej w ramach wykonywania obowiązków służbowych. 
 5. Rachunki za media- one także są typowym kosztem prowadzenia działalności gospodarczej. 
 6. Reklama, marketing– jeżeli tworzysz materiały, które powodują, że twoje przychody są większe, wszelkie działania za tym idące odlicza się od podatku. 
 7. Wynagrodzenia pracowników- wszelkie zasiłki i pensje podstawowe.

Wydatki niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Oprócz typowych i nietypowych wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, są również te, których odliczyć od podatku nie można.

Których wydatków nie można zaliczyć do kosztów firmy?

 1. Składek ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz na fundusz pracy
 2. Kosztów związanych z gastronomią jak np. obiad dla klienta. 
 3. Kar i grzywny.
 4. Wydatków związanych z nabyciem gruntu. 

W momencie, gdy nie masz pewności co można, a czego nie odliczyć od podatku Urząd Skarbowy wyda odpowiednią interpretację. Jedyne co trzeba zrobić, to uiścić opłatę 40 zł i złożyć odpowiedni wniosek, który znaleźć można na stronie Ministerstwa Finansów. Na odpowiedź czeka się do trzech miesięcy od złożenia dokumentu.