REGULAMIN AKCJI KONKURSOWEJ “KONKURS ŚWIĄTECZNY”

Konkurs świąteczny

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie “KONKURS ŚWIĄTECZNY”.

2. Organizatorem konkursu jest firma Varico: w biznesie warto na nas liczyć, pl.

Andersa 1/132, 61-894  Poznań, NIP 783 000 99 27.

3. Konkurs obowiązuje dla komentarzy napisanych w dniach od 18.12.2023 r. do 20.12.2023 r. pod postem konkursowym. 

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA

Zasady konkursu w ramach akcji konkursowej:

1. Przedmiotem konkursu jest pozostawienie komentarza pod postem konkursowym na platformie Facebook w dniach 18-20.12.2023 r.

2. Konkurs jest dla klientów, którzy wezmą udział pod postem konkursowym.

3. Udział w konkursie polega na odpowiedzeniu na pytanie – ,,Czego życzysz księgowym na święta i na Nowy Rok?”.

4. Należy również spełnić zasady, które zostały umieszczone w poście konkursowym tzn. polubić post konkursowy.

5. Spośród zgłoszeń, które spełniają powyższe wymagania zostanie wyłoniona jedna osoba. Zostanie ona wybrana przez trzyosobową komisję konkursową.

6. W konkursie zostanie przyznane jedno miejsce, które ma przypisaną następującą nagrodę:

      Miejsce 1 – pakiet 3 godzin Opieki Informatycznej.

7. Zwycięzca zostanie ogłoszony w komentarzu pod postem konkursowym do 2 dni roboczych.

8. Po ogłoszeniu wybrana osoba jest zobowiązana do skontaktowania się z Varico: w biznesie warto na nas liczyć poprzez konto na platformie Facebook i podania numeru licencji w celu weryfikacji.

9. Platforma Facebook w żaden sposób nie sponsoruje konkursu.

10. Konkurs jest stworzony dla osób zamieszkałych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

11. Użytkownik biorący udział w konkursie akceptuje regulamin oraz wyraża zgodę na publikację jego danych personalnych z platformy Facebook w komentarzu ogłoszeniowym.

12. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych oraz nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.07.1992 r. o grach i zakładach wzajemnych.

13. Konkurs jest przeznaczony dla osób pełnoletnich.

14. Nagrody nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny oraz przekazać nagrody innej osobie.

15. Szczegóły dot. odebrania nagrody i czasu na jej realizację zostaną przekazane telefonicznie po skontaktowaniu się z Doradcą Technicznym.

§3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni

zgłaszać mailowo;

a. sprzedaz@varico.pl

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika oraz

dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania.

4. Uczestnik konkursu zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji w preferowany

przez niego sposób w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia reklamacji.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

2. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację zasad określonych w niniejszym

Regulaminie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw już nabytych przez dotychczasowych Uczestników.