Kiedy można odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego?

varico planowanie urlopów

Zgodnie z Kodeksem Pracy każdemu pracownikowi na umowę o pracę przysługuje urlop wypoczynkowy. Nie każdy jest tego świadomy, ale prawo przewiduje możliwość odwołania z bezpłatnego jak i płatnego urlopu. Niestety nie są dokładnie określone zasady kiedy takie działania mogą mieć miejsce. Wiadomo jedynie, że odwołanie ma podstawę prawną, jeżeli w danym momencie obecność pracownika jest konieczna.

Decyzja pracodawcy, a odwołanie urlopu

Pracodawca, aby przywrócić swojego pracownika do obowiązków podczas urlopu musi mieć do tego poważne powody. Uzasadnieniem do takich działań jest np. choroba współpracownika i przez to braki w kadrze, pożar, czy poważna awaria. Osoba przebywająca na urlopie bezzwłocznie, najszybciej jak to możliwe, ma obowiązek stawić się w pracy. W momencie gdy polecenie służbowe zostanie zbagatelizowane traktuje się to jako naruszenie obowiązków pracowniczych. Pracodawca w takim przypadku ma prawo do rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia.

Jakie są zasady podczas odwoływania urlopu?

Według Kodeksu Praca, każda forma jest poprawna, ponieważ nie jest dokładnie określona. Pracodawca może odwołać urlop sms-em, mailem, czy podczas rozmowy telefonicznej. Dostarczenie wiadomości musi być po prostu skuteczne, łatwe do odczytu. Zanim jednak przełożony uzna za konieczne przerwanie wypoczynku powinien sprawdzić, w jakim czasie pracownik dotrze do firmy. I czy w terminie uda mu się wykonać zadania, które zaplanował pracodawca. Pracownikowi przysługuje możliwość wykorzystania urlopu w późniejszym terminie.

Jakie są koszty odwołania pracownika z urlopu?

Wszelkie koszty jakie poniósł pracownik w związku z odwołaniem urlopu ponosi pracodawca. Wydatki muszą być udokumentowane, aby przełożony wiedział, czy są one związane z wypoczynkiem. Ponadto pracodawca ma obowiązek opłaty niewykorzystanego noclegu i wycieczek. Jeśli przez odwołanie wypoczynku rodzina pracownika nie może korzystać z urlopu, te koszty także pokrywa przełożony. W innym wypadku pracownik ma prawo wystąpić do sądu o zadośćuczynienie.

Czy można odwołać pracownika z urlopu bezpłatnego?

W przypadku urlopu bezpłatnego pracownik wypełnia odpowiedni wniosek. W tym czasie nie uzyskuje się wynagrodzenia, ale umowa pozostaje cały czas w stosunku pracy. Pracodawca taki urlop również może odwołać, jeżeli trwa dłużej niż trzy miesiące.

Czym różni się odwołanie pracownika z urlopu a przerwanie jego urlopu?

Przerwanie urlopu, a odwołanie z niego pracownika to są dwie inne rzeczy i nie powinno się tego mylić. O przerwaniu urlopu mówię Kodeks Pracy art. 166

Kiedy można przerwać urlop?

  1. W przypadku choroby zakaźnej
  2. Choroba, przez którą jesteś niezdolny do pracy
  3. Odbywanie szkoleń wojskowych 
  4. Macierzyński

W związku z powyższym pracodawca musi udzielić urlopu w innym terminie.