Najważniejsze informacje związane z JPK_V7

Deklaracja JPK_V7

Elektroniczny dokument JPK_VAT w formacie XML obejmuje dane o wskazanych operacjach gospodarczych w określonym czasie. Składa się z części ewidencyjnej oraz deklaracyjnej. Między innymi zawiera informacje o ewidencji zakupów i sprzedaży VAT, księgach rachunkowych, podatkowej książce przychodów i rozchodów, czy też informacje z danymi o fakturach VAT. Nowe deklaracje JPK_V7M i JPK_V7K łączą w jednym pliku wszystkie dane z rejestrów VAT oraz dotychczasowych deklaracji. Zamiast wysyłki kilku dokumentów do Urzędu Skarbowego, przedsiębiorcy będą wysyłać tylko jeden, z pełnymi informacjami. Taka zmiana ma na celu usprawnienie procesu weryfikacji danych czy wykrywania nieprawidłowości.

Struktura pliku JPK_V7

Nowa struktura JPK_V7 została rozszerzona o dodatkowe dane. Część ewidencyjna odpowiada obecnemu JPK_VAT, natomiast część deklaracyjna odzwierciedla informacje z VAT-7 oraz VAT-7K. Dodatkowo, formularz ma zastąpić VAT-ZK, VAT-27, VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT i VAT-12.

Kolejna zmiana w strukturze deklaracji JPK_V7 to obowiązek stosowania grup towarowych dla faktur sprzedażowych – wśród nich zostały wymienione te czynności, które są najbardziej narażone na nadużycia podatkowe. Właściwy kod towarowy (GTU) może być uwzględniony już na etapie wystawiania faktury lub dopiero podczas generowania pliku JPK_V7M czy JPK_V7K. Właściwe określenie kodu istotne jest dla Urzędu Skarbowego, a nie dla klienta, tak więc sprzedawca nie ma obowiązku umieszczania go na fakturze i od niego zależy jaką praktykę będzie stosować.

Nowa struktura pliku wymaga także odpowiedniego oznaczania dowodu zakupu:

  • MK – w przypadku faktury wystawionej przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń;
  • VAT RR – w przypadku faktury VAT RR;
  • WEW – w przypadku dokumentu wewnętrznego.

oraz dowodu sprzedaży:

  • RO – w przypadku dokumentu zbiorczego wewnętrznego zawierającego informacje o sprzedaży z kas rejestrujących;
  • WEW – w przypadku dokumentu wewnętrznego;
  • FP – w przypadku faktury, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Błędy w deklaracji JPK_V7M i JPK_V7K

Aby przesłać prawidłowo wypełniony plik JPK zarówno księgowi jak i podatnicy, będą musieli wykazać się większym zaangażowaniem. To przedsiębiorca musi dostarczyć poprawne, źródłowe dane, a księgowy powinien skrupulatnie identyfikować transakcje i prawidłowo ująć je w części ewidencyjnej nowego pliku JPK_V7. W treści deklaracji przekazywane będą nie tylko informacje o ewidencji, a cała ewidencja wraz z oznaczeniami towarów i usług. Natomiast każde nie przypisanie towaru lub usługi do właściwej kategorii lub zrobienie tego błędnie może skutkować nałożeniem sankcji, nawet w kwocie 500 zł. Odpowiedni system księgowy, aktualny z obowiązującym prawem, jest więc niezbędny do prawidłowego wygenerowania i wysłania deklaracji.

Z jednej strony, wprowadzenie nowej struktury (JPK_V7M i JPK_V7K) to uproszczenie ze względu na to, że deklaracje VAT i JPK_VAT zastąpione będą jednym plikiem. Jednak wiąże się to z dodatkowymi obowiązkami i koniecznością przesyłania w deklaracji dodatkowych informacji. Warto zaznaczyć, że wysyłając plik JPK_VAT w nowej strukturze JPK_V7M lub JPK_V7K, nie można powrócić do starej metody, a każda kolejna deklaracja musi być wysłana w pliku JPK_V7.

Wprowadzenie tak istotnych zmian powoduje konieczność modyfikacji systemów informatycznych, zmiany procesów wewnętrznych, a także dokonanie klasyfikacji i oznaczenia towarów oraz usług. Przed wprowadzeniem nowych przepisów, warto zaopatrzyć się w odpowiednie narzędzia, które usprawnią i kompleksowo obsłużą prowadzoną sprzedaż czy fakturowanie, a także obowiązek raportowania w formie nowych struktur plików JPK_V7M i JPK_V7K.