Jednolity Plik Kontrolny w programach Varico

Jednolity Plik Kontrolny błyskawicznie przeistoczył się z projektu Ministerstwa Finansów w obowiązujące przedsiębiorców prawo. Coraz szybciej zbliża się również termin stosowania standardu JPK przez największą grupę firm – sektor MŚP. Dzięki dynamicznemu rozwojowi oprogramowania Varico już teraz można w pełni przygotować się do nadchodzących zmian.

Już od 1 stycznia 2017 roku firmy muszą być gotowe na comiesięczną wysyłkę plików JPK do właściwych organów. Niedawno udostępnione zostało narzędzie MF, które zapewnia możliwość przesłania plików droga elektroniczną. Ustawodawca przewiduje również inne formy dostarczania dokumentów jednak w praktyce to właśnie ten kanał będzie optymalnym rozwiązaniem. Mimo tego, że narzędzie oferuje możliwość wygenerowania JPK na podstawie plików CSV, dane nie są sprawdzane pod kątem poprawności i integralności. Znacznie lepszym rozwiązaniem w tej sytuacji jest generowanie plików bezpośrednio z oprogramowania, które przyspieszy i ułatwi proces pozwalając uniknąć błędów.

Wszystkie wymagane programy Varico zapewniają możliwość generowania plików JPK w odpowiednim dla nich zakresie przy jednoczesnym sprawdzeniu poprawności danych zgodnie z wytycznymi ministerstwa i udostępnianiem szczegółowych raportów. Warto podkreślić, że funkcjonalność ta nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami – wszyscy posiadacze aktualnej licencji 4 Inclusive muszą jedynie zaktualizować swoje programy do najnowszych wersji aby zacząć stosować standard Jednolitego Pliku Kontrolnego. Warto już teraz przygotować swoich pracowników i pozostałe wykorzystywane systemy informatyczne, aby wraz z początkiem obowiązywania przepisów być gotowym na zmiany.

JPK w programach księgowych Varico

Książka Przychodów i Rozchodów KPiR jest łatwym w obsłudze i skutecznym programem, który umożliwia prowadzenie księgowości w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. To również doskonały wybór dla biur rachunkowych, które mogą korzystać z szeregu przydatnych funkcjonalności takich jak narzędzie TAX Info, które pozwala informować Klientów o zbliżających się terminach płatności i jednocześnie otrzymywać potwierdzenie dostarczenia wiadomości. KPiR zapewnia generowanie plików w obszarach:

  • JPK_VAT,
  • JPK_PKPIR,
  • JPK_EWP.

Księga Handlowa KsH to zaawansowane oprogramowanie do prowadzenia pełnej księgowości bazującej na elastycznym planie kont w przedsiębiorstwach o dowolnym profilu działalności oraz w jednostkach budżetowych. Funkcjonalność można dodatkowo zwiększyć za pomocą szablonów księgowania, modułu SMS czy poprzez integrację z Rozliczeniem Płać RP. Księga Handlowa znakomicie sprawdza się również w Organizacjach Pożytku Publicznego, które mogą skorzystać z atrakcyjnej promocji. Dzięki KsH wygenerujesz komplet plików JPK w obszarach:

  • JPK_VAT,
  • JPK_KR,
  • JPK_WB.

JPK w programie sprzedażowo-magazynowym Varico

Obsługa Sprzedaży ObSp zapewnia kompleksowe możliwości związanych z prowadzeniem sprzedaży takich jak wystawianie faktur, ewidencję zakupów czy zarządzanie magazynami. Program umożliwia również pełną obsługę zobowiązań i należności z możliwością drukowania wezwań do zapłaty, listy niezapłaconych faktur, doliczania odsetek karnych i wystawiania not odsetkowych. Pliki JPK generowane w ObSp to:

  • JPK_VAT,
  • JPK_FA,
  • JPK_MAG,
  • JPK_WB.

Niezależnie od skali i typu prowadzonej działalności warto odpowiednio przygotować się do wdrożenia i stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego w swojej firmie. Mimo wielu nowych obowiązków JPK to również kilka korzyści takich jak skrócenie czasu przyszłych kontroli skarbowych oraz wdrożenia standardu w nowych projektach. Najlepszym przykładem jest Przyjazna Faktura, która umożliwi automatyczne księgowanie faktur przy pomocy plików XML wykorzystywanych w JPK. Wystarczy tylko aplikacja i gotowe.