Jednolity Plik Kontrolny – ocena i rekomendacje.

W dniu 21 grudnia 2015 roku Ministerstwo Finansów na stronie www przedstawiło propozycje siedmiu formatów plików XML zawierających informacje niezbędne do prowadzenia efektywnej kontroli skarbowej – tzw. Jednolity Plik Kontrolny (JPK). Poniżej przedstawimy nasze rekomendacje po dokonanej analizie, które przesłaliśmy do Ministerstwa Finansów w ramach konsultacji społecznych.

Z tego względu, że wszystkie propozycje zawierają dane identyfikacyjne podmiotu, który przygotowuje JPK nasza rekomendacja ogólna dotyczy wszystkich nagłówków tych plików. Dotyczy ona pól: Nazwa urzędu pocztowego, Województwo (JPK/Naglowek/Wojewodztwo), Powiat, Gmina, które wynikają wprost z kodu pocztowego a ten bezpośrednio z adresu podatnika. W naszej ocenie te pola są nadmiarowe a ewentualne błędy w ich wypełnieniu nie wpłyną na wartość danych zawartych w plikach a mogą powodować dla podatnika niepotrzebnie negatywne konsekwencje. Identyfikacja podmiotu składającego administracji skarbowej swoje dane powinna być jednoznaczna i być dokonywana na etapie odbioru pliku na podstawie informacji o kardynalnym znaczeniu takich jak NIP. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn te pola muszą pozostać sugerujemy ich skatalogowanie czyli podobnie jak dla Urzędów Skarbowych doprecyzowanie listy z podaniem identyfikacji.

Do czego potrzebny jest kod waluty (DomyslnyKodWaluty)? Wszystkie pliki JPK muszą być według prawa polskiego denominowane w zł. Wejście Polski do strefy EURO jest przecież praktycznie niewykonalne przed 2022 rokiem.

Księgi Rachunkowe

Kod operatora – Dane pozwalające na ustalenie osoby odpowiedzialnej za treść zapisu.” Sądzimy, że w większości przypadków wystarczy imię i nazwisko operatora. Przy identycznym układzie imienia i nazwiska w ramach jednej firmy wystarczy dodatkowy symbol lub cyfra.

Wyciągi bankowe

Uważamy, że prościej jest zobowiązać banki do dostarczania wyciągów a nie od firm, które pobierają je z banków i wczytują półautomatycznie lub wpisują ręcznie do systemu księgowego co może powodować błędy.

Magazyn

Nie są uwzględniane pozostałe dokumenty magazynowe np. ZZ – Zwrot Zewnętrzny, PW Przyjęcie Wewnętrzne – np. z produkcji. To może zaburzać stany magazynowe generowane na podstawie przepływów zawartych w pliku kontrolnym.

Ewidencja zakupów i sprzedaży

Pola w pliku kontrolnym nie powinny być nazywane w konwencji „K_1”, „K_2” itd. tylko powinny określać czym są faktycznie zgodnie z opisem np. „K_5a” „Imię i nazwisko lub nazwa nabywcy towarów lub usług” powinno się zamienić na „NazwaNabywcy” „Imię i nazwisko lub nazwa nabywcy towarów lub usług”. Umożliwi to prawidłowe sprawdzenie kodu źródłowego aplikacji generującej JPK. W przeciwnym razie bardzo łatwo o pomyłkę. W szczególny sposób powinno się nazwać kwoty netto i VAT dla poszczególnych stawek VAT, gdyż stawki VAT zmieniają się i należy umożliwić łatwe dodanie nowej stawki np.”Netto_5Procent” a nie jak obecnie „K_12”.

Faktury

Pola typu „P_1” zamiast nazw a w szczególności „P_13_2”, które wprowadza jeszcze większą niepewność co do tego co zawiera to pole.

„Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną trzecią – pole rezerwowe.” i podobnie czwartą. Czy nie lepiej wprowadzić pola podobne jak przy ewidencji zakupów i sprzedaży np. „Sprzedaż opodatkowana VAT 8%” zamiast stawki trzeciej i czwartej?

Wyjaśnienia w rodzaju „Jeśli pole P_19 równa się „true”” mogą być bardzo mylące i prowadzą do wielu błędów i nieścisłości. Także podobnie: „Jeżeli pole P_106e_3 równa się wartości „true””. Pole „Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę” nie jest pozycją faktury, a w ten sposób jest to ujęte w schemacie danych.

KPiR

Ponownie w całym schemacie pliku pojawiają się pola typu „K_1”.

Ryczałt

W całym schemacie pojawiają się pola typu „K_1”. Pola typu „K_1” a w szczególności stawki ryczałtu powinno się właściwie oznaczyć np. „Przychód_stawka_5_5_Procent”,„Przychód_stawka_8_0_Procent”.

Mamy nadzieję, że nasza ocena przedstawionych propozycji okaże się pomocna i dzięki przedstawionym rekomendacjom formaty tych plików będą nie tylko służyć administracji skarbowej, ale także wszystkim firmom integrującym swoje oprogramowanie. Jednocześnie informujemy, że gdy tylko pojawią się oficjalnie opublikowane formaty rozpoczniemy pracę nad wdrożeniem Jednolitego Pliku Kontrolnego do naszego oprogramowania.

28.01.2016 Aktualizacja

Jesteśmy pełni nadziei, że przesłane przez nas propozycje trafią do odpowiednich osób. Duży plus dla Ministerstwa Finansów za to, że utrzymują kontakt. Po przesłaniu naszych rekomendacji otrzymaliśmy krótką odpowiedź o następującej treści:

Dziękujemy za przekazane rekomendacje.
Poinformujemy o sposobie ich wykorzystania przed opublikowaniem ostatecznych wersji struktur. Przewidujemy, że okres wewnętrznych konsultacji potrwa ok. 2-3 tygodni.
Pozdrawiamy,
Zespół ds. JPK

W związku z powyższym jeśli tylko będziemy mieli jakieś nowe informacje na ten temat oczywiście je opublikujemy.