Jednolity Plik Kontrolny w NGO

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Ministerstwa Finansów przez Gazetę Podatkową, obowiązek raportowania w standardzie Jednolitego Pliku Kontrolnego obejmie również podmioty niebędące przedsiębiorcami, które prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programu komputerowego. Dla NGO oznacza to konieczność stosowania JPK już od 1 lipca bieżącego roku.

Jednolity Plik Kontrolny jest nowym sposobem, za pomocą którego przedsiębiorstwa, a teraz jak się okazuje i organizacje pozarządowe i non-profit, mają udostępniać swoje dokumenty księgowe podczas kontroli skarbowych. Podstawowym celem zmian jest uszczelnienie systemu podatkowego i zwiększenie wpływów do budżetu przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów kontroli. Najprawdopodobniej projekt zmierza w kierunku wprowadzenia centralnego rejestru faktur.

JPK jak to działa?

Obszary, których dotyczy obowiązek wysyłania plików JPK to: księgi rachunkowe, wyciągi bankowe, magazyn, ewidencja VAT, faktury, podatkowa księga przychodów i rozchodów oraz ewidencja przychodów. Co prawda część z nich nie dotyczy NGO, ale zmiany uchwalone przez Sejm 13 mają wprowadzają kolejne modyfikacje pierwotnego projektu. Zamiast udostępniać pliki na żądanie podczas kontroli skarbowych, będzie konieczne przesyłanie ich co miesiąc.

Pliki trzeba będzie wysyłać w formie elektronicznej na udostępniona przez ministerstwo bramkę internetową lub na fizycznych nośnikach sygnowanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Co ciekawe jednak, nadal nie zapewniono odpowiedniego dostępu do wspomnianej bramki.

Ze swojej strony organizacje będą zmuszone korzystać z oprogramowania, które zapewni obsługę JPK. Problemem w tym przypadku są terminy gdyż wszystko wskazuje na to, że obowiązek dotknie ich (podobnie jak duże przedsiębiorstwa) już od początku przyszłego miesiąca (tj. 01.07.2016).

Aktualne informacje na temat standardu Jednolitego Pliku Kontrolnego można znaleźć na stronie varico.pl/JPK