Import JPK_V7

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi importu plików do programów księgowych ze znacznikami, które będą obowiązywały od 1.10.2020 roku chcemy poinformować Państwa, że na dzień dzisiejszy Ministerstwo Finansów nie opublikowało nowej wersji pliku JPK_FA ze znacznikami, a zatem nie ma możliwości ich importu w tym formacie.

Jeżeli chodzi o pliki JPK_VAT – struktura pliku udostępniona przez Ministerstwo Finansów nie zakłada dodawania i przenoszenia znaczników. W związku z tym nie będzie możliwości importu danych ze znacznikami do programów księgowych poprzez format pliku JPK_VAT.

Aktualnie pracujemy nad możliwością importu nowych plików JPK_V7 które będzie można wczytywać do programów KPiR i KsH wraz ze znacznikami. Równolegle toczą się prace nad możliwością dodawania znaczników w programie ObSp. Znaczniki te będą eksportowane w formacie uniwersalnym do programów księgowych.

Należy jednak zauważyć że, eksport faktur ze znacznikami z wersji wcześniejszych niż ObSp 20.05.A nie będzie kompletny i może posiadać niepełne informacje np. brak znaczników. Dlatego zalecamy aktualizację do najnowszych wersji programów, po ich wydaniu na rynek.