Nowa usługa | Gwarancja Odtworzenia Danych

Gwarancja Odtworzenia Danych w skrócie GOD, to usługa gwarantująca bezpieczeństwo Twoich firmowych dokumentów oraz gwarancja ich odtworzenie z zapisanych kopii zapasowych w sytuacji utraty danych. Z Gwarancją Odtworzenia Danych masz pewność, że Twoje firmowe dane są bezpieczne.

Gwarancja Odtworzenia Danych stworzona została na modelu archiwizacji online. Jej innowacyjność polega na możliwości bezpiecznego magazynowania firmowych danych w „chmurze”, czyli specjalnie w tym celu stworzonym i chronionym miejscu w Internecie. Dzięki temu, wszystkie elektroniczne firmowe dokumenty, są przechowywane na zewnątrz – w wirtualnym sejfie, zabezpieczonym przed postronnym dostępem, co daje właśnie – gwarancję ich bezpieczeństwa.
W tym miejscu warto dodać, że właśnie taki model ochrony danych, jest obecnie uznawany za wyznaczający międzynarodowe standardy bezpieczeństwa.

Zawodność dotychczasowych metod archiwizacji danych

Do tej pory, za optymalną procedurę zabezpieczającą obieg firmowych dokumentów, przyjmowano zapisywanie danych na firmowych dyskach – serwerach. Obecnie, metoda ta przestała spełniać swą rolę, co najmniej z czterech powodów.

  • Kosztowność. Decyzja o zapisywaniu danych na firmowym serwerze, to nie tylko wydatek na odpowiedniej jakości dyski zewnętrzne. To również koszt, jaki będziemy musieli ponieść na zabezpieczenie dostępu do nich, ich ochronę oraz odpowiednią konserwację, wymagającą również dodatkowej pracy.
  • Pracochłonność. Zabezpieczenie danych tą metodą wymaga dodatkowej pracy zużytej na tworzenie zapasowych kopii, tym samym, narażając firmę na niebezpieczeństwo niefrasobliwości, omyłkowości lub, co również się zdarza, nielojalności pracowników odpowiedzialnych za procedury archiwizacyjne.
  • Zawodność. Pamiętać należy o innym, równie realnym ryzyku, czyli zagrożeniu włamania, kradzieży, bądź uszkodzenia dysków magazynujących dane.
  • Złudne bezpieczeństwo, groźne tym bardziej, że usypia czujność. Wynika ono z procedur zapisu, które przez rozpiętość w czasie, uniemożliwiają wykrycie i skorygowanie ewentualnych błędów w zapisanych wcześniej dokumentach lub w razie awarii, powodują utratę tych, które nie zostały jeszcze zarchiwizowane.

Powyższym niebezpieczeństwom oraz zagrożeniom, jakie ze sobą niosą, zapobiega właśnie Gwarancja Odtworzenia Danych, ponieważ wyznacza ona nowe standardy bezpieczeństwa.

Usługa Gwarancja Odtworzenia Danych świadczona jest przez firmę Varico na podstawie umowy zawieranej pomiędzy firmą Varico a Użytkownikiem.

Przygotowaliśmy szczegółowe pytania i precyzyjne wyjaśnienia związane z Usługą Gwarancją Odtworzenia Danych. Jeśli po zapoznaniu się z lekturą nasuną się Państwu dodatkowe pytania, zachęcamy do kontaktu.