Efektywne stawki w Polsce

Efektywne stawki

Efektywne stawki opodatkowania w Polsce mają duże znaczenie dla podatników. Dotyczą one końcowej kwoty opodatkowania, która jest należna ze strony podatników. Ma ona również swoje dodatkowe funkcje, które są przydatne podatnikom tj. badanie podatku odroczonego. Czym są efektywne stawki? Jak obliczyć efektywną stawkę? Ile wynoszą efektywne stawki w 2023 roku? Dowiesz się o tym z artykułu poniżej.

Czym są efektywne stawki?

Jest to kwota należnego podatku do wartości podstawowego opodatkowania wyrażona w procentach. Są to informacje, które dotyczą podatników fizycznych i prawnych.

Efektywna stawka opodatkowania obejmuje:

  • PIT — podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • CIT — podatek dochodowy od osób prawnych,
  • VAT — podatek od towarów i usług.

Jak obliczyć efektywną stawkę?

Aby obliczyć efektywną stawkę opodatkowania, dzielimy podstawę opodatkowania przez wartość należnego podatku. Wynik oznacza procent efektywnej stawki opodatkowania.

Warto obliczyć tę kwotę starannie, ponieważ możemy zaoszczędzić kilka, lub nawet kilkanaście tysięcy złotych rocznie.

Przykład: podstawa opodatkowania to 100 000 zł, a poziom należnego podatku wynosi 25 000 zł, wtedy efektywna stawka opodatkowania wynosi w procentach 25%.

Jakie są tegoroczne zmiany w efektywnych stawkach?

PIT

Podatek dochodowy od osób fizycznych był w ostatnich latach dwukrotnie obniżany. Za pierwszym razem w 2019 roku podatek był na poziomie 18% i spadł jedynie o 1%. Następnie w roku 2022 spadł on aż o 5%, z 17% na 12%. W poprzednim roku również pojawiła się obniżka podatkowa efektywnej stawki, która obecnie oscyluje w granicach 8.5%, czyli podatek PIT obniżono o około 3,5%.

Dodatkowe zmiany to podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 000 tys. zł, jak również progu podatkowego na kwotę 120 000 tys. zł. Cały czas utrzymuje się PIT-0 dla osób poniżej 26-stego roku życia i dla seniorów.

Przypominamy: zeznanie dochodowe od osób fizycznych za rok 2022 należy złożyć do 30 kwietnia b.r.

CIT

Efektywna stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi obecnie 16,76%, przy rozliczeniu za 2022 rok. W ubiegłym roku było to 19%, co oznacza, że o 2,24% więcej. W Polsce istnieje również szansa na obniżenie efektywnej stawki podatku do 9%, czyli o kolejne 7,76%. Takie rozwiązanie może przysługiwać wielu podatnikom CIT.

Tymi osobami m.in. są:

  • mali podatnicy,
  • podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą.

Z CIT-u estońskiego mogą korzystać spółki akcyjne i spółki z o.o. oraz  spółki akcyjne, spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne.

Przypominamy: CIT-8 za 2022 rok należy złożyć do dnia 30 czerwca b.r. Data została przedłużona o 3 miesiące kalendarzowe.

VAT

Efektywna stawka VAT od towarów i usług również na ten roku została zmieniona na 16,95%. Jak twierdzi poseł Artur Soboń „Udało się uszczelnić system podatkowy, stworzyć solidną bazę podatkową i zrobiliśmy to, zachowując naprawdę konkurencyjne stawki podatkowe”. To daje optymistyczny pogląd na sytuację związaną z inflacją, czyli podnoszeniem procent podatków i cen. Jest to jeden z ważniejszych podatków w państwie polskim, ponieważ daje duże źródło finansowania budżetu.

Uśredniona stawka podatku

Jest to stawka, która służy do obliczenia należnej płatności podatkowej między podatkami a dochodami podatnika

Stosuje się ją m.in. w przypadku:

  • CIT-u (podatku dochodowego od osób prawnych),
  • uzyskania spadku.

Aby poznać uśredniony wynik, należy podzielić stawkę podatku przed podstawę opodatkowania. Wynik, który powstanie, należy pomnożyć przez 100. Końcowy rezultat przedstawia się zawsze w procentach.

Przykład: stawka podatku CIT : podstawa opodatkowania = wynik, poprzedni wynik * 100 = uśredniona stawka podatku.