Działanie 8.2 szansą na rozwój Twojego przedsiębiorstwa!

Dofinansowania z UE są jedną z najpopularniejszych form wsparcia finansowego na rozpoczęcie oraz rozwój działalności. Największym zainteresowaniem przedsiębiorców cieszy się e-biznes. Już 17 kwietnia 2013 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosi pierwszy w tym roku nabór w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Celem Działania 8.2 PO IG jest stymulowanie tworzenia wspólnych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych w formie elektronicznej. Dla wielu przedsiębiorców to okazja na pozyskanie funduszy na wdrożenie projektów typu B2B.

Dla kogo i na co?

Działanie 8.2 kierowane jest do przedsiębiorstw, które chcą usprawnić pracę ze swoimi partnerami biznesowymi dzięki integracji własnych platform i systemów informatycznych. Dofinansowanie można przeznaczyć na przedsięwzięcia o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej (np. stworzenie systemu-platformy wymiany danych pomiędzy przedsiębiorstwami). Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę w Polsce i współpracują lub też planują rozpocząć współpracę z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorstwami. Minimalna kwota wsparcia wynosi 20 tys. zł natomiast maksymalna to 2 mln zł. Poziom dofinansowania jakie można otrzymać uzależniony jest od wielkości oraz lokalizacji wnioskodawcy i może wynieść (poniższe dane obowiązywały w poprzednich naborach):

  • 50% na usługi doradcze np. podczas wdrażania systemu informatycznego
  • 70-40% na zakup oprogramowania i sprzętu
  • 25-45% na szkolenia.

Otrzymane przez przedsiębiorstwo wsparcie może być przeznaczone na zakup, wdrożenie i utrzymanie systemu elektronicznego. Oznacza to, że dofinansowanie obejmuje każdy etap projektu. Nowością w zakresie kosztów kwalifikowanych jest fakt, iż w ramach otrzymanego wsparcia możliwe będzie również sfinansowanie części zakupu nieruchomości i materiałów budowlanych.  Do głównych wydatków (kosztów kwalifikowanych) zaliczyć można przede wszystkim:

  1. Środki trwałe takie jak sprzęt (serwery, komputery).
  2. Oprogramowanie – licencje na oprogramowanie dedykowane, które mogą być przygotowane na specjalne zamówienie lub też zawierać gotowe elementy.
  3. Doradztwo – wynagrodzenie zewnętrznych konsultantów na między innymi przygotowanie analiz przygotowawczych, eksperckich i wdrożeniowych.

W ramach ogłoszonego konkursu wspierane będą działania innowacyjne, które przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw.

 

Wsparcie i pomoc dla Twojego przedsiębiorstwa

Korzystanie z funduszy unijnych to przede wszystkim szansa na tworzenie i rozwój innowacyjnych produktów i usług przedsiębiorstw. Mimo, iż droga do uzyskania dotacji nie jest łatwa i krótka, to jednak możliwości otrzymania niemałych środków pieniężnych zachęcają do składania wniosków o dofinansowanie. Jeżeli więc myślisz o bezzwrotnym wsparciu na wdrożenia e-biznesu dla Twojej firmy, dofinansowanie w ramach działania 8.2 jest właśnie dla Ciebie. Z doświadczenia jednak wiemy, że pisanie wniosków jak, praca nad realizacją i samo wdrożenie nie jest proste. Na rynku istnieje kilkanaście firm specjalizujących się w pisaniu wniosków, część z nich działa na zasadzie success fee. Oznacza to, że wynagrodzenie pobierane jest wyłącznie w przypadku wniosku, który otrzymał dofinansowanie.

W kwestii realizacji projektu jak i jego wdrożenia możemy stać się partnerem dla Twojego przedsiębiorstwa. Podejmowane przez nas działania zapewniają kompleksowe rozwiązania informatyczne, oparte przede wszystkim na oprogramowaniu i usługach Varico. Jesteśmy zaangażowani w doskonalenie wszystkich procesów biznesowych. Proponujemy kompleksowe rozwiązania wszelkich procesów zachodzących u naszych Klientów, bo „w biznesie warto na nas liczyć”.

 

Nasze doświadczenie

Firma Varico posiada bogate doświadczenie poparte ponad 24-letnią tradycją. Stawiamy na rozwój nowoczesnych i przyjaznych rozwiązań informatycznych. Myślimy przez pryzmat innowacji, dbając o zadowolenie naszych Klientów. Angażujemy się w każdy proces jak i całość powierzonego nam zadania.

W poprzednich latach zrealizowaliśmy wiele ciekawych, innowacyjnych i skutecznych biznesowo projektów na zamówienie naszych klientów. Byli wśród nich zarówno deweloperzy budowlani jak i firmy serwisowe. We wszystkich projektach koncentrowaliśmy się na efektywności procesów u naszego klienta. Osiągnęliśmy na tym polu spore sukcesy. Dla przykładu po wdrożeniu systemu obsługi ponad stu punktów serwisowych w całym kraju czas pracy związany z rozliczeniem tych punktów spadł z dwóch tygodni do kilku godzin. Było to możliwe dzięki automatyzacji ponad dziewięćdziesięciu procent operacji wykonywanych do tej pory ręcznie. Przy okazji kilkudziesięciokrotnie spadł procent błędów, które przy dużej liczbie rozliczeń pojawiały się w systemie ręcznym.