Dodatek stażowy – jak wyliczyć?

dodatek stażowy jak wyliczyć

Po przepracowaniu określonego czasu pracownikom budżetowym należy się dodatek do wypłaty za wysługę lat. Pozostali pracodawcy nie muszą wypłacać wieloletnim pracownikom specjalnego bonusu, ale mogą to zrobić nieobowiązkowo. Czym jest dodatek stażowy? Komu przysługuje i jak go wyliczyć? Czy dodatek stażowy jest uwzględniany w minimalnym wynagrodzeniu za pracę i wpływa na ograniczenie wysokości podwyżki płacy z tego tytułu? Dowiesz się z artykułu.

Czym jest dodatek stażowy?

Dodatek stażowy, zgodnie z prawem, wypłacamy pracownikom sektora budżetowego jako świadczenie za przepracowane lata. Dotyczy m.in.: nauczycieli, urzędników, funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych, pielęgniarek, pracowników sądów i prokuratur, pracowników jednostek organizacyjnych państwa, czy kolejarzy. Najprościej mówiąc, tych pracowników, których wynagrodzenie finansowane jest ze środków publicznych.

Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, dodatku stażowego nie bierzemy pod uwagę przy kalkulacji wynagrodzenia. Dodatek stażowy możemy przyznać za ogólny staż pracy lub za czas przepracowany u konkretnego pracodawcy. Pracodawcy spoza sfery budżetowej również mogą wypłacać taki dodatek zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie wewnętrznym.

Jak wyliczyć dodatek stażowy?

Wypłatę dodatku stażowego regulują przepisy ustawy o pracownikach urzędów państwowych. Pierwszy dodatek za staż pracy przyznawajemy po pięciu latach zatrudnienia i wynosi 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten zwiększa się o 1% za każdy kolejny rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Trochę inaczej wyliczamy dodatek stażowy dla nauczycieli. Regulacje dotyczące jego wypłaty znajdziemy w Karcie Nauczyciela. Dodatek za staż pracy wypłacamy już po czterech latach pracy, w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy przepracowany rok. Tak jak w przypadku urzędników państwowych, maksymalna wysokość tego dodatku nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego. Dla nauczycieli zatrudnionych w kilku szkołach, okresy stażu pracy ustalamy osobno dla każdej z nich.

Zasady wypłaty

Dodatek stażowy traktujemy jako przychód, dlatego podlega opodatkowaniu i odprowadzamy od niego składki do ZUS, z wyjątkiem okresów niezdolności do pracy lub pobierania zasiłków. 

Dodatek stażowy dotyczy ogólnego stażu pracy, czyli sumy lat przepracowanych u każdego pracodawcy. Wszystkie okresy zatrudnienia musimy udokumentować świadectwami pracy i dostarczyć je w momencie zatrudnienia. Tylko okresów zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych nie bierzemy pod uwagę przy ustalaniu stażu pracy uprawniającego do otrzymania dodatku. Nie uwzględniamy także okresu prowadzenia własnej działalności.

Zazwyczaj dodatek stażowy wypłacamy razem z wynagrodzeniem zasadniczym. Jeśli pracownik nabył prawo do dodatku za wysługę lat w trakcie miesiąca, wypłata dodatku zaczyna obowiązywać od pierwszego miesiąca po miesiącu, w którym to prawo zostało nabyte. Dodatek za staż pracy dotyczy także okresów nieobecności w pracy z powodu choroby, opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, pod warunkiem pobierania przez pracownika zasiłku z ubezpieczenia społecznego. Nie zwiększa jednak podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego ani zasiłku opiekuńczego.

Jak wyliczyć wynagrodzenie z dodatkiem stażowym?

Do obliczania wynagrodzenia warto wybrać sprawdzony program kadrowo płacowy. Program Rozliczenie Płac RP umożliwia sprawne zarządzanie płacami pracowników zarówno w małej, jak i w średniej firmie. Automatyczna obsługa kadrowo-płacowa i naliczenie kwot wynagrodzeń ułatwia pracę w każdym przedsiębiorstwie. W naszej bazie wiedzy znajdziesz proste instrukcje, w tym jak dodawać i modyfikować składniki wynagrodzenia. Wypróbuj za darmo przez 30 dni i kup w naszym sklepie internetowym z rabatem -10%.