Dochód a przychód – różnice

dochód a przychód różnice

Pojęcia dochód i przychód często używa się zamiennie jako synonimy. Jest to jednak wielki błąd, ponieważ z biznesowego punktu widzenia pojęcia mają zupełnie inne znaczenia. Czym jest dochód, a czym przychód i jakie są między nimi różnice? Dowiedz się w dalszej części artykułu. 

Czym jest przychód? 

Przychód stanowi łączną wartość ze sprzedaży dóbr, towarów oraz usług netto (czyli bez podatku VAT) w danym okresie rozliczeniowym. Jest on sumą uzyskaną z tytułu wszelkiego przysporzenia majątkowego, które nie oddaje faktycznej sytuacji finansowej, ale tworzy obowiązek zapłaty podatku dochodowego. 

Przychód można uzyskać z tytułu m.in:

  • prowadzenia działalności gospodarczej, 
  • stosunku pracy,
  • pracy wykonywanej w ramach stosunku służbowego,
  • pracy nakładczej,
  • posiadania nieruchomości.

Należy pamiętać, że wysokość przychodów nie oddaje faktycznej sytuacji, w której znajduje się firma. Nie należy więc na podstawie przychód określać i oceniać kondycji ekonomicznej firmy. 

Czym jest dochód i jak go obliczyć? 

Dochód to wartość wszystkich przychodów przedsiębiorstwa, pomniejszona o koszty ich uzyskania. Najprościej mówiąc – jest to różnica między przychodami, a kosztami podatkowymi. Aby w ogóle mówić o dochodzie – wartość przychodu musi być większa niż koszt jego uzyskania. 

Wyróżnia się dwa rodzaje dochodu, które zostały określone jako podstawowe: 

  • dochód brutto – otrzymany po odjęciu kosztów od przychodów przed opodatkowaniem;
  • dochód netto – nadwyżka przychodów nad kosztem ich uzyskania już po nałożeniu podatku dochodowego. 

Główną różnicą między przychodem a dochodem jest odzwierciedlenie faktycznej sytuacji finansowej firmy. Nie zawsze firma, która wydaje się mieć ogromną ilość klientów, radzi sobie na tyle finansowo, aby mieć duże dochody. Dochód stanowi informacje o zysku lub stracie. Aby go obliczyć należy określić czy jest to dochód netto czy brutto oraz z jakiego tytułu został uzyskany. 

Najprościej mówiąc: dochód brutto = przychody – koszty uzyskania przychodu. 

Ważne są tu więc koszty uzyskania przychodu. Jest to pojęcie dobrze znane każdemu przedsiębiorcy. Wydatki związane z działalnością zaliczane są do kosztów księgowych, więc pomniejszają dochód, ale też podatek dochodowy. 

Więcej na temat kosztów przeczytasz w naszym poprzednim artykule: “Koszty stałe i zmienne w firmie”.

Obowiązki podatkowe z przychodu i dochodu 

Mogłoby się wydawać, że przychód powstaje już w momencie uzyskania płatności. Jednak sytuacja tak nie wygląda. Tak naprawdę powstaje on w momencie wystawienia faktury. Właśnie wtedy pojawia się obowiązek podatkowy oraz konieczność odprowadzenia podatku VAT przez przedsiębiorcę. Co więcej, jeżeli firma uzyska dochód w danym miesiącu, a łączny przychód jest wyższy niż poniesione przez przedsiębiorstwo koszty – należy dodatkowo odprowadzić podatek dochodowy

Często zauważalnym problemem, zwłaszcza u przedsiębiorców dopiero wchodzących w biznes, jest niewystarczająca płynność finansowa. Jeżeli właściciel firmy nie posiada zabezpieczenia finansowego a wystawia faktury ze zbyt długim terminem płatności lub otrzymuje należności za towar z opóźnieniem mogą mieć poważny problem. Może to prowadzić do niewystarczających środków na opłacenie nie tylko podatków, ale również pracowników. 

Podatek dochodowy w Polsce regulowany jest dwoma ustawami:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. ustawa o PIT);
  • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tzw. ustawa o CIT).

Podatek jest obliczany nie tylko raz do roku, mimo że właśnie wtedy składa się deklaracje PIT oraz rozliczenia CIT. Przedsiębiorcy dodatkowo muszą każdego miesiąca wpłacać zaliczkę na podatek dochodowy, a pracownicy etatowi mają potrącany podatek od pensji również co miesiąc.