Brexit – jak rozliczać transakcje z Wielką Brytanią?

Brexit Jak rozliczać transakcje

Z końcem 2020 r. Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej. Jakie zmiany wprowadzono w zakresie obrotu towarowego? Czy po okresie przejściowym zmieniły się zasady rozliczania transakcji z Wielką Brytanią? Jak rozliczać cło, lub VAT?

Zmiany w zakresie cła

Warto zwrócić uwagę na zmiany w zakresie cła związane z brexitem. Od 2021 r. należy liczyć się z dodatkowymi kosztami np. procesu uzyskania pozwoleń, czy certyfikatów; zgłoszeń celnych, ich korekt; należności celnych; wystawiania dokumentów, czy nawet kosztami współpracy z agencjami celnymi. 

Do tego dochodzą także nowe obowiązki formalne. Przedsiębiorca musi dysponować numerem EORI, przedstawić towary organom celnym, złożyć zgłoszenie oraz dokonać zapłaty. Dodatkowym warunkiem jest rejestracja na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), aby dokonywać zgłoszeń. Z tą zmianą wiąże się również obowiązek właściwego określenia wartości celnej i ustalenia klasyfikacji celnej towarów.

Transakcje zakupu i sprzedaży

Dla przedsiębiorców z Polski kontrahenci z Wielkiej Brytanii traktowani są teraz jako kontrahenci z kraju trzeciego, czyli spoza Unii Europejskiej. Importując usługi należy dokonać rejestracji VAT UE. Dotyczy to zarówno czynnego podatnika VAT, jak i zwolnionego. W jaki sposób ewidencjonować zakupy/sprzedaż?

Czynny podatnik VAT:
  1. import towarów – fakturę zakupu ujmujemy bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu. Koszt cła i akcyzy ujmuje się w ewidencjach podatkowych za pomocą dowodu wewnętrznego. Powstaje obowiązek obliczenia i wykazania podatku VAT w zgłoszeniu celnym. Podatnik musi wykazać WNT w przypadku odprawy w kraju UE. Przy odprawie w Polsce, czy imporcie uproszczonym transakcja musi mieć oznaczenie IMP.
  2. import usług – taką fakturę ujmujemy jednocześnie w rejestrze VAT sprzedaży i zakupu. Naliczamy polski podatek VAT (np. 23%).
  3. świadczenie usług – w tym przypadku faktura jest wystawiana bez podatku VAT, ze stawką NIE PODL., z adnotacją “odwrotne obciążenie”.
  4. eksport towarów – należy wykazać WDT. Zmianie uległa stawka podatku VAT 0%.
Podatnik zwolniony z VAT:
  1. import towarów – fakturę zakupu ujmujemy bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu. Koszt cła i akcyzy ujmuje się w ewidencjach podatkowych za pomocą dowodu wewnętrznego. W przypadku odprawy w Polsce podatek VAT naliczony na dokumencie celnym SAD/PZC ujmujemy za pomocą dowodu wewnętrznego. Natomiast jeśli odprawa ma miejsce w innym kraju UE można skorzystać ze zwolnienia odnośnie wykazania transakcji WNT. Dodatkowo nie można korzystać z uproszczonego importu towarów. 
  2. import usług – w tym wypadku fakturę ujmujemy w rejestrze VAT transakcji zagranicznych i naliczamy polski podatek. Podatek po opłaceniu stanowi koszt działalności. 
  3. świadczenie usług – faktura jest wystawiana jako standardowa faktura (bez VAT) z adnotacją “odwrotne obciążenie”.
  4. eksport towarów – fakturę wystawiamy jako standardowa faktura bez VAT. Tutaj eksport traktuje się jako zwykła sprzedaż.

Warto wiedzieć

Zmiany zachodzą także w transakcjach trójstronnych. Nie będą miały miejsca uproszczenia, czy procedury magazynu call-off stock. Po spełnieniu warunków formalnych nadal jednak będzie możliwe preferencyjne podejście w zakresie podatku u źródła. Wielka Brytania wciąż jest obecna w EOG.